KB Mix

KB Mix blev for ti år siden startet som et tilbud for børn og unge med et fysisk handicap, der gør, at de ikke kan spille på almindelige fodboldhold.

Træning og kampe

KB Mix består af tre træningsgrupper i aldersgrupperne 3-6, 7-9 og 10+ år, som træner en gang om ugen under ledelse af frivillige og forældretrænere. Træningen er tilrettelagt, så der tages hensyn til den enkelte udøvers særlige forudsætninger

I 2015 blev KB Mix optaget i Parasport Danmark og blev allerede i første sæsondanske mestre i rækken for fysisk handicap. Målet er at motivere og fastholde trænere og spillerne til at blive i fodbolden og KB.

Tid og sted

KB Mix holdene træner på fast KB’s anlæg på Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg.

I sommerhalvåret træner alle holdene på en kunstgræsbane og i vinterhalvåret rykker holdene indendørs i en hal.

Træningen ligger for alle årgange forskudt søndag eftermiddag. De enkelte holds træningstider fremgår af holdsport, som benyttes til kommunikation på holdene og i afdelingen.

Tilmelding

Interesserede kan kontakte KB.

Når en spiller tilbydes en plads på et hold, får man lov til at prøve et par gange før indmeldelse. Læs mere her om medlemsskab og kontingent.