Målsætning for cricket afdelingen

 

  • At leve op til og videreføre KB's stolte traditioner for ånd, kultur og adfærd.
  • At bidrage til et sundt, spændende og udviklende klubmiljø.
  • At arbejde på til stadighed at udbygge og sikre integrationen i et multietnisk miljø.
  • At kvalificere sig til at de respektive hold - såfremt forhold tillader det - spiller i den bedste række og at KB er
    repræsenteret i alle rækker.
  • At gennem relevante kurser sikre, at ledere og spillere er rustet til kommende opgaver.
  • At rekruttere ledere og trænere fra egne rækker til at sikre kontinuiteten.
  • At arbejde på at KB til enhver tid er repræsenteret i Dansk Cricket Forbunds ledende organer.
  • At arbejde på at træne- og spilleforholdene er optimale.

Vedtaget af SU, september 1995