Minitennisskolelens 

Perioder:

  • Sommer - 1. maj - midt september
    afbrudt af helligedage og sommerferien i ugerne 26-31 (begge uger inkl.)
  • Efterår - midt september - juleferien
    afbrudt af efterårsferien uge 42.
  • Vinter - januar - april
    afbrudt af helligdage og påskeferien


Træning på Minitennis

Minitennis er opdelt i 2 kategorier - Fundamenttræning og Supplementtræning:

Fundamenttræning:

Fundamenttræning er den grundlæggende træning, hvor man udvikler det tekniske, det taktiske, det fysiske og det mentale. Et program er lagt for sæsonen, hvor vi følger disse punkter – som ”ugens tema”:

Det er ikke muligt at blande dagene mellem tilbuddene. Fundamenttræning er lavet på denne måde, så spillerne træner med den samme gruppe hver gang, som forstærker det sociale element. 

Det er obligatorisk, at man vælger en Fundamenttræning.

Vil man gerne træne ud over Fundamenttræning, kan man tilkøbe Supplementtræning. 

Holdene på Fundamenttræningen er delt op i blå hold og rød hold samt i årgang(hvor man træner 2 gange om ugen), StartOp og FamilieTennis (hvor man træner 1 gang om ugen):

Blå hold (Standard Fundamenttræning)
For begynder og let øvede. 

Rød hold (Standard Fundamenttræning)
For øvede spillere der kan få bolden 20 gange i træk over nettet sammen med en træner eller forælder, eller 20 gange op ad væggen. Derud over skal man selv kunne sætte bolden i gang (serve)

StartOp er til de spillere, som kun vil komme en enkel gang om ugen og stadig er usikker på, om tennissporten har interesse. Vi håber, at spilleren senere vælger standard Fundamenttræning (2xugen)

FamilieTennis et koncept, hvis formål det er at klargøre vores yngste spillere til at starte på træningen selv. Derfor tilbyder vi træning for 2-5 årige, hvor de kan komme til træning med én forælder, bedsteforælder eller lignende.

Her indgår forældrene som hjælpere på træningen, hvor der også er 2 trænere, som styrer øvelserne og vejleder og træner spillerne. Når man er over 5 år, så kan man indgå på Minitennisskolen, hvor spilleren træner på hold uden forældre.

Hvis man har gået på FamilieTennis, så er man garanteret en plads på Minitennisskolen, når man er klar/gammel nok til dette.

Supplementtræning:

Kamptræning
Denne træning er point relateret og har et nyt emne hver uge, som kan være teknisk eller taktisk. Træneren sætter jer i gang med spille øvelser og vil vejlede under hele timen.

Det er et krav, at man er tilmeldt Fundamenttræning for at kunne tilmelde sig Supplementtræning