Forældrenes rolle

Generelt har vi bedst erfaring med at børnene træner uden indblanding fra forælderens side. Vi synes, det skaber en langt bedre koncentration og ro hos børnene.

Ved træning indendørs skal forældre forlade tennishallen, og vente til træningen er slut i vores café, sofaområde, eller omklædningsrum. De sidste 10 minutter af træningen er forældrene velkommen til at komme ind i hallen og se afslutningen af undervisningen. Vi afholder med jævne mellemrum forældredage, hvor forældrene er velkommen til at blive i hallen og se sit barn spille tennis hele timen. Der gives information når disse dage afholdes. 

Er barnet til tennis for første gang, er det selvfølgelig okay, at forælderene bliver i hallen og ser barnet spille, hvis barnet har behov for det. 

Ved træning udendørs skal forældre opholde sig uden for den bane, der undervises på og må gerne overværge timen, såfremt man ikke blander sig i undervisningen og påvirker sit barns koncentration negativt.