Forældremøde på KB den 2.6.2016, kl.19.30

Træner Henning Lundsfryd (HL) havde indkaldt til forældremøde i Pejsesalen og havde vedhæftede dagsorden.

HL præsenterede
Tennisformand Nicolaj Caiezza (NC)
 Sportschef Mikkel Nørby (MN)
Aktivitets & AdministrationsansvarligDaniel Mølgaard Nielsen (DMN)
Træner Paulo Siquera (PS)
Ungdomsudvalgsformand Christoffer Klemmensen (CK)
Referent og medlem af Spillerudvalg og Ungdomsudvalg Birgitte Olsson (BO)

NC havde indlæg om, hvad der skal ske i klubben og hvor man starter. Vi er mange medlemmer ca. 1900 heraf 500 børn under 18 år. De seneste år er medlemstallet på landsplan faldet fra 120.000 til ca. 55.000 medlemmer i klubberne. Der er stor konkurrence med andre sportsgrene.

KB er en klub med fokus på eliten og mange flotte resultater, men det er også en klub, hvor vi ønsker, at bredden skal føle, at de er noget særligt og at KB er et godt sted at være medlem.  De gode værdier og den historie vi har i KB, forsøger vi at give videre til børnene. Og alle skal vide, at er man medlem i KB kæmper mand og gør sit bedste, hver gang man er på banen.

MN orienterer om, at forældrene til KB’børn skal stole på de ting, som KB tilbyder børnene. KB lægger op til selvstændighed og ansvar. Et barn skal kunne træne selv – uden en træner. KB forsøger at lære spillere både at modtage, give og tilbyde lærdom til andre. Trænerne arbejder hele tiden på at udbygge børnenes netværk og på at få børnene til at blive på anlægget efter træningen.
Det er vigtigt, at vi ikke pacer børnene, fordi det er så vigtigt, at børnene ikke går for hurtigt frem. Man skal holde sig på sit niveau og spille med de bolde, der anbefales af trænere, indtil man er klar til at rykke videre til næste step. Det er helt bevist, at spillerne holdes f.eks. ved skum bold, da denne træningsform giver børnene utroligt meget. Elitespillerne træner også med skumbolde jævnligt.

Vi arbejder hårdt på at lære børnene disciplin – f.eks. man kommer til tiden velforberedt med vand og udstyr, man varmer op og man er koncentreret og yder sit bedste i træningen og strækker ud, når træningen er forbi.

DMN kommer ind på, hvordan man udvikler sig til at være en god tennisspiller. Kampspil er utroligt vigtigt og det gælder om, så tidligt som muligt at vende sig til at tælle og spille kampe. Når en træner fornemmer, at spilleren er klar til kamp, er det vigtigt, at forældre bakker op om dette – være sig skum, rød, orange eller gul bold.

KB er repræsenteret stort i skumtennisturneringerne på landsplan.

Udgangspunktet er, at U10 = spiller med orange bolde og som udgangspunkt på Allé banen på Pile Allé.

Det er vigtigt, at børnene meldes til klubmesterskaberne som afvikles i starten af august 2016.

Som MN understreget DMN, at det er vigtigt, at børnene oplever kvalitet på banerne og til træningen. Jo sværere bold jo sværere spil og derfor skal børnene ikke gå for hurtigt frem til næste skridt.

KB laver mange turneringer og vi forsørger at ramme alle niveauer. Hold øje med arrangementer på hjemmesiden/aktiviteter og meld jeres børn til. Udendørs sæsonen byder på lidt flere arrangementer, da vi har flere baner, men mellem jul og nytår afholder KB Danmarks største indendørsturnering.

MN supplerer med, at nye spillere ved turneringer vil opleve, at de spiller ca. 50% mod spillere på samme niveau og ca. 25% mod spillere på bedre niveau og ca. 25% mod spillere på dårligere niveau. Således rigtig god træning og øvelse at spille turnering. Hvis man er i tvivl om, hvilke turneringer man skal melde børnene til, så spørg enten træneren eller på træner kontoret.

Spillere udtages til holdkampene, når deres trænere mener, at de er klar. KB har ca. 35 hold som spiller turnering.

HL oplyser, at trænerne holder øje med, hvem der gerne vil spille kampe og deltage i turneringsspil.
Ofte starter det ved at spillerne viser interesse for vores interne arrangement ”Vild med Kamp

Forældre Maja mor til Viggo og Olivia spørger, hvordan vi arbejder sammen ”bag kulisserne”.

MN svarer, at KB har 10 fuldtidstrænere og mange timetrænere.  Se dem her. Der er ugentlige trænermøder, hvor spillere og aktiviteter drøftes. DMN og MN holder et overordnet øje på, at alle spillere er placeret korrekt. Der er dagligt en del korrespondance og samtaler med spillere og forældre, som varetages primært af de tilknyttede trænere men også af DMN og MN.

Trænernes umiddelbare ”arbejdsgiver” er Spillerudvalget, som jævnligt afholder møder med MN og DMN for status på den daglige drift og fremtidsplaner m.v.  Spillerudvalget består af frivillige personer alle med tilknytning til tennisafdelingen. I Spillerudvalget er der opdelt underudvalg – Link til spilleudvalget. Herudover er der frivillige, som varetager opgaver som holdkaptajner og i forbindelse med arrangementer på KB. Daniel har et godt overblik over de frivillige kræfter på KB, men der er altid åbent for nye hænder.

Camilla mor til Gustav spørger, om man kan få hjælp til tilmelding til turneringer, køb af licens nr., en beskrivelse af DTF systemet og SLTU og DGI.

BO svarer, at det er en jungle, når man starter, men der er masser folk, der kan hjælpe, bare spørg trænere, kontor, udvalg – så finder vi ud af det sammen.

Lone mor til William spørger, hvor mange ungdomsspillere er der i KB og hvordan sørger man for at ”nurse” bredden. Hvorfor er KB ikke medlem i DGI.

DMN svarer, at KB forsøger at fordele træning til bredden efter bedste evne. Nogle børn har overskud til flere træningspas ugentligt og andre kan nøjes med et enkelt, da de ud over tennis også går til svømning, dans, fodbold m.v. Er der børn som mener, at de er motiveret for mere træning end hvad der tilbydes umiddelbart, skal de kontakte deres træner eller kontoret.

CK supplerer med, at der i KB i dag er flere unge, der får mere træning end nogensinde tidligere i KB.  Der er også flere helt unge børn, der spiller tennis end tidligere. I 2006-2009 var der ca. 6-7 spillere på hver årgang, i de senere år oplever KB, at der melder sig 20-30 spillere i hver årgang.  Det er dog desværre langt fra alle, som holder ved. KB gør vores ypperste for at holde og fange børnenes interesse for tennisspillet.

KB har bevidst valgt ikke at være medlem af DGI, da DGI umiddelbart baseres på mindre klubber og motionistklubber med få medlemmer.  Link til DGI

Jeffrey far til Malte oplyser, at man selv kan melde sig til DGI og så kører systemet automatisk med kampe og turneringer. Spørger tillige, hvad KB forventer af spilleren og hvad spilleren kan forvente af KB.

MN svarer, at der dagligt er kontakt med spillerne og træneren taler med dem, om de problemer der umiddelbart forekommer, men det kunne overvejes at lave en mere struktureret dialog med spillerne og deres forældre. Det er svært at få alle beskeder igennem systemet og der lægges op til, at vi kan lave flere sessioner, hvor der gives oplysninger til forældre og spillere.

Link til Juniorsiden på KB-boldklub.dk

Maja mor til Viggo og Olivia efterlyser struktur på træningen og beder om, at de nye træningsprogrammer skal være tydeligere og beder om, at vi kommer ud med de nye programmer tidligere end tidligere.

Far til Emilio U12 bemærker, at hans søn er usikker på, hvordan og efter hvilke kriterier KB fordeler spillerne i de forskellige grupper.

Kenneth far til Rebekka er interesseret i hvorledes de interne ranglister opstår.
Og ønsker også at vide, hvordan det går med den nye struktur.

MN svarer begge, at KB deler børnene inde i de grupper, som trænerne skønner, er rigtige. 2 gange årligt revurderes spillerne og herefter vil der være rokader i grupperne. Vi ligger os ikke fast på fordelingen af de enkelte grupper. Det giver for stramme forhold. Vi blander ofte spillerne på tværs og tilbyder træning på tværs af alder, køb og niveau, som så skaber samarbejde mellem grupperne og nye sociale relationer.

Svar til Kenneth; vores klubrangliste i forhold til holdkampe er en samlet trænervurdering og følger ikke nødvendigvis DTFs rangliste.

CHK fortæller om KTU holdkampe tidligere og nu og et nyt samarbejde med SLTU gør, at vi har mange flere børn ude til holdturneringer.

HL orienterer om, at vi de sidste 2 år har åbnet op for fri-træning /åben-træning og det virker rigtigt godt og der er stor værdi i denne træning.
Spillerne har her mulighed for at spille/træne på tværs af træningsgrupperne, for eksempel med skolekammerater – Dette tilbud er mere åbent og flexibelt end de ordinære træningstilbud.

Bemærkning fra forældre om, at det er godt med initiativer til at fremme spillet og lysten til tennis, men spillerne oplever, at de kommer for at spille ude, men bliver sendt indenfor, pga pladsmangel ude.
Det er ærgerligt, hvis man helst vil spille ude.

HL svarer, at man ikke skal være ked af, at skulle spille indenfor. Det giver en masse muligheder, f.eks. Playsight og en masse andre ting.


Vi tager kritikken til os, men bemærk at der på hjemmesiden orienteres om at spillerne bør være forberedt på at skulle træne både indendørs og udendørs. Se her. Vi bestræber os på at udnytte hele vores anlæg optimalt. Dette er også vigtigt i forhold til kommunens forventninger til os.

Fremtiden bliver, at vi krydser spillerne af ved hver træningspas for at sikre, at vi bruger anlægget optimalt.

Merete mor til Philippa bemærker, at det er vigtigt, at vi sørger for at tennis bliver sjovt for de små.

Alice mor til Amalie – der er helt ny - beder om at få et overblik over spillere, mail adresser tlf. nr. og lign.

Vi vil forsøge at genoplive brugen af Holdsport, som er et kommunikationsredskab, som vi tidligere har brugt.