Hvor og hvornår

Vores ”udendørs” (sommer) sæson ligger fra 1. maj til august / september 

Vores "indendørs" (Efterår og Vinter) sæson ligger fra september til 30. april. 

Træningen foregår enten på Pile Allé eller på Peter Bangs Vej. Ved regnvejr foregår træningen indendørs på en af indendørsbanerne på det anlæg éns træning normalt foregår.

Tilmelding til ny sæson sker i medlemssystemet før sæsonstart. De spillere, der modtager træning i indeværende, vil blive mindet om ny tilmelding via mail.

Træningen følger Frederiksberg Kommunes skoleferie kalender, og derfor er der ikke undervisning i påskeferien, sommerferien, efterårsferien, vinterferien og på helligdage. Tjek KB’s kalender og se nærmere på de datoer, hvor træningen er aflyst.