Forældrenes rolle

Generelt har vi bedst erfaring med at spillerne træner uden indblanding fra forælderens side. Vi synes, det skaber en langt bedre koncentration og ro hos børnene.

Ved træning indendørs skal forældre forlade tennishallen, og vente til træningen er slut i vores café eller sofaområde.

De sidste 10 minutter af træningen er forældrene velkommen til at komme ind i hallen og se afslutningen af undervisningen.

Er spilleren til tennis for første gang, er det selvfølgelig okay, at forælderene bliver i hallen og ser barnet spille. 

Ved træning udendørs skal forældre opholde sig uden for banen, der undervises på, og må gerne overværge timen, såfremt man ikke blander sig i undervisningen og påvirker spillerens koncentration negativt.