En spillers udvikling

Som træner oplever man tit en række fordomme om, hvorvidt en spiller opnår den bedste udvikling. Det er især hos forældre til børn i klubben, at vi oplever disse fordomme, og derfor har vi nedenfor forsøgt at komme til bunds i, hvad der er rigtige og forkerte forestillinger:

Aldersrelateret træningskoncept
Flere forældre ytrer ønsker, at deres børn skal træne sammen med spillere, der er ældre for at blive en bedre tennisspiller. Dette passer ikke. At træne med nogen, der er ældre eller har et mere øvet niveau, er ikke nødvendigvis givende for udviklingen.

Vores juniortennisskole er delt op således, at der indenfor de forskellige aldersgrupper på juniortennisskolen findes både begynder, let øvede og øvede hold, hvor der spilles med forskellige boldtyper efter niveauet. Vi mener derfor, at en spiller har de bedste forudsætninger for udvikling ved at spille med jævnaldrende på nogenlunde samme niveau, ikke mindst på grund af at der undervisnes med den boldtype, der passer til den respektive aldersgruppes fysik og teknik, og fordi der undervises på en måde, der passer til spillerens alder.

En træningstime for de mindste børn er bygget anderledes op end en træningstime for de lidt større børn, da de mindste børn befinder sig i det man, indenfor det aldersrelaterede træningskoncept, kalder den legende face, og derfor får barnet absolut mest ud af at træne på et hold, der passer aldersmæssigt, hvor undervisningen er sat sammen, så den passer til barnet. Legefacen varer fra barnet er 6-10 år ca. Når barnet er ca. 11-13 år, undervises der efter at barnet befinder sig i indlæringsfasen. Læs mere om disse inddelinger nedenfor.

Der er selvfølgelig intet i vejen for at børnene udenfor træningen, selv spiller med nogen, der er lidt ældre, da begge parter kan lære af hinanden, men at stræbe efter at barnet skal modtage træning, der egentlig ikke passer til det niveau, barnet har, er ikke løsningen til den bedste udvikling hos barnet. I sidste ende kan det gå ud over motivation, og lysten til tennis kan forsvinde.

Vores træning og opdeling af børnene i forhold til alder bygger på Dansk Tennis Forbunds aldersrelaterende træningskoncept, og vores træning tager derfor udgangspunkt i spillerens udviklingsniveau i forhold til deres alder.

Skemaet herunder illustrerer forskellige udviklingsfaser og fokuspunkter for spillere i forskellige aldersgrupper. I KB er undervisningen struktureret med udgangspunkt i disse faser, og giver et indblik i hvad der lægges vægt på i træningen.

Overgangen fra de forskellige faser er flydende.

Den legende fase - fasen for børn 6-10 år - repræsenterer perioden før pubertet:

Den legende face indeles yderligere i to grupper:

FUNdementals

For børn i alderen 6-8 år bruges dette udtryk. I denne fase skal børnene lære de fundamentale kropslige bevægelsesfærdigheder, kroppens ABC, som er fundamentet for yderligere udvikling. Træningen er fokuseret på at være sjov, og det primære er at hjælpe børnene til at udvikle de helt basale kropslige færdigheder. Kerneord i denne fase er: Leg, spil, trivsel, og glæde.  
Mange af vores minitennisspillere befinder sig i denne fase, og undervises ud fra disse kriterier.

Lær at Træne

For børn i alderen 8-12 år. Temaet for træningen til børn i denne alder er at ”lære at træne”. Perioden er en del af den motoriske guldalder, hvilket vil sige, at det er nu, børnene bedst kan, og derfor skal, lære alle de sport specifikke færdigheder, nemlig teknik og motorik. I denne periode fokuserer trænerne altså på at udvikle børnenes motoriske og tekniske kunnen, stadig igennem sjove lege, og spil. Kroppens fysiske ABC udvikles. Kerneord i denne fase er: At lære nyt, styrke, smidighed, taktik, teknik.

Indlæringsfasen - fasen for børn fra 11-16 år - repræsenterer perioden under pubertet:

Fokus vil være flyttet i forhold til de tidligere faser.

I første del af fasen vil fokus være på at ”Lære At Træne” (fra Den Legende face) og senere på at ”Træne For at kunne Træne mere” og at ”Træne mod at konkurrere"

 

Træne for at træne mere
I perioden er der fortsat fokus på udvikling af tekniske og taktiske færdigheder, men med en større sværhedsgrad end tidligere. Fokus vil også være på styrke, bevægelighed, smidighed samt udholdenhed. Det mentale ABC, og træningen af det mentale vil begynde at fylde mere i træningen. 

Kerneord i denne fase er: Motivation, sportsspecifik taktik, styrke, hurtighed og perfektionering af teknik. 

Træne mod at konkurrere
Denne fase starter, for de ambitiøse børn, når de er lidt yngre, og allerede i de tidligere faser vil børnene have prøvet at konkurrere på forskellige tennisrelaterede måder. Fasen handler om at lære at tackle de konkurrence krav som tennis kræver. Der er fokus på at forbedre sine svagheder med henblik på at blive bedre i en konkurrence situation. Det er også i denne fase at en spiller skal gøre op med sig selv om han eller hun ønsker at dyrke konkurrence delen af sporten, eller om spilleren hellere vil spille tennis med fokus på andre perspektiver.

 

At spille ud over sin træning
Vi oplever ofte stor interesse for at modtage undervisning mange timer om ugen. Det er vi selvfølgelig glade for, men vi vil meget gerne slå fast, at en spiller også udvikler sig utrolig meget ved at spille med fx sin far, mor eller klubkammerat uden for træning. Alle de ting, en spiller lærer til træningen, kan prøves af, når man selv spiller uden en træner. Dette styrker også spillerens koncentration og evne til at stå alene på en tennisbane. At spille træningskampe og små pointspil uden for træningen vil give spilleren vigtige redskaber, der kan bruges, hvis spilleren senere skal spille turneringer eller lign.

Derud over kan det give spilleren nye sociale relationer og dermed gøre lysten til tennis endnu større.

Modtager man fx træning 2-3 gange pr uge ville det være oplagt at spille 1-2 gange om ugen selv. At bruge slåmuren på enten Peter Bangs Vej eller Pile Allé er også oplagte muligheder.

Bookning af udendørsbaner og banehajsordning
Klubbens grusbaner kan i udendørssæsonen frit bookes og benyttes af medlemmer af klubben.

Dette gøres enten i  medlemssystemet, hvor man logger ind med sit medlemsnummer og sin adgangskode - eller på touch skærmene i klubben.

Vi har en banehajsordning for juniortennisspillere, der gør det muligt at booke indendørsbaner på Peter Bangs Vej og Pile Allé gratis. Er en indendørsbane fri 15 minutter før timen starter, kan 2 juniortennisspillere booke banen gratis via banehajsordningen. Banen kan kun bookes på vores touch skærme, som er at finde på begge anlæg. For at få denne mulighed – ring til vores administration på 38 71 41 50 tast 1.

Fysisk aktivitet ud over tennis
Skal spilleren udvikle sit tennis bedst muligt, er det vigtigt, at spilleren er fysisk aktiv på andre måder end kun på tennisbanen. Alle former for sport, spilleren dyrker ud over tennis, er med til at forbedre motorikken og dermed forbedre tennisudviklingen. Lærer spilleren at bruge sin krop fysisk på andre måder end tennis, vil det skabe de bedste forudsætninger for en god udvikling som spiller. At være interesseret i sport, se sport i fjernsynet, se Youtube klip osv. er også med til at give spilleren en større grundforståelse og måske også passion for sport og tennis.

At være ”fit” rent fysisk har, ifølge internationale undersøgelser massevis af forhold for tennisspillere fx: hårdere grundslag og serv, bedre udholdenhed, kortere restitution fra lange point og reduceret risiko for skader.

ITF har vurderet disse fem fysiske færdigheder til at være de væsentligste i tennis: Styrke, kroppens ABC, bevægelighed, udholdenhed, og hurtighed. Kroppens ABC dækker over evnen til at bevæge kroppen, balance, og koordination.

Fysisk træning i "Den legende face"   Fysisk træning i "Indlæringsfasen"
Fysisk træning i denne fase bør have fokus på at udvikle fundamentale kropslige færdigheder. Balance, koordination, og bevægelighed er nøgleord. Senere i fasen bør fx  løb, spring, kaste og grube også være i fokus    I indlæringsfasen bør den fysiske aktivitet være fokuseret omkring udholdenhed, styrke, hurtighed, og bevægelighed. Spilleren udvikler i fasen forståelse for, hvad det kræver at blive en god sportsudøver, herunder vigtigheden af fysisk træning. Det bør være fokus på både anerob træning og aerob træning.

Den rigtige bold
At spille med den rigtige bold, der passer til spillerens niveau, er afgørende for succesoplevelser og udvikling på tennisbanen. Vi oplever tit, at især forældre har travlt med, at deres børn hurtigst muligt skal spille med en hårdere bold, end de gør. Vores indtryk er, at mange forældre tror, at det at spille med en hård bold meget hurtigt i barnets tennis ’karriere’, vil gøre dem til bedre tennisspillere. Dette er absolut ikke rigtigt. At spille med en for hård bold for hurtigt, vil kunne få barnet til at lære teknikken forkert, fordi tempoet er det hurtigere. Samtidig kan det resultere i, at barnet ikke får succesoplevelser på tennisbanen og dermed mister lysten til at spille.

Vi anbefaler altid, at man spiller med samme boldtype, som man gør til træning, hvis man spiller selv. Det kan være lærerigt at spille med en skumbold, hvis man til træning spiller med en orange, grøn, eller gul bold, men at spille med en hårdere boldtype kan have konsekvenser for barnets teknik.

Overgangen mellem de forskellige boldtyper er fyldende, og derfor kan en spiller godt i en periode opleve at træne med orange bolde til den ene træning og røde bolde til den anden træning.

Læs mere om boldtyperne her

At spille med sin gode ven eller veninde

Vi oplever tit, at forældre ønsker, at deres børn skal modtage træning med barnets gode veninde eller ven. At spille med sin bedste veninde eller ven er ikke altid det, der skaber de bedste forudsætninger for barnet.

Ønsker man en udvikling som spiller, handler det om at spille med forskellige. Når vi inddeler holdene, tager vi forbehold for de sociale relationer, der er, men størst højde tager vi for spillernes niveau. Det kan betyde at, man ikke altid kan få plads på samme hold som sin veninde eller ven.

Vi anbefaler at man bruger klubbens mange sociale arrangementer (vild med kamp, skumtennis om onsdagen, camps osv.) til at ”se” sine venner uden for klubben i klubben, som man ikke spiller på hold med. Jf. afsnittet om "At spille ud over sin træning" og "Booking af udendørsbaner og banehajsordning".