Pro lektioner

Som led i KB’s fortsatte udvikling har KB’s trænerteam i samarbejde med Spilleudvalget udarbejdet et koncept, kaldet Pro Lektioner. 

En Pro Lektion er defineret som ”En undervisningstime", hvor en træner (Tennis Pro) underviser i tennis og modtager betaling for dette arbejde.”

Politikken er indført for at imødekomme efterspørgslen fra vores medlemmer og samtidig sikre at såvel KB som den enkelte træner lever op til gældende regler fra SKAT

Hvem må udføre Pro lektioner?

 • Alle trænere, som giver Pro lektioner til KB’s medlemmer på KB’s tennisbaner, skal være godkendt af KB’s Klubudviklingsansvarlig.
 • Tennis Pro’en skal være medlem af KB.
 • Tennis Pro’en skal være tilknyttet klubben enten ved at være timetræner, træner på KB’s camps eller ved andet samarbejde. Alle trænere på KB har en ansættelseskontrakt, hvori politik vedrørende pro lektioner er beskrevet
 • Se KBs Pro trænere.

Regler for Pro Lektioner

 • Alle trænere, som giver Pro lektioner, skal have et særskilt medlemsnummer til disse banereservationer. Dette medlemsnummer kaldes et ”Pro medlemsnummer”.
 • Det er trænerens ansvar at opgive indkomsten til SKAT
 • KB kan videregive liste med antal Pro Lektioner til SKAT, hvis der forespørges herom
 • Alle banetimer, hvor der gives en Pro lektion, skal være booket med et Pro medlemsnummer samt spillerens medlemsnummer.
 • Hver Pro lektion udført på KB’s udendørsbaner vil blive opkrævet gebyr 50 kr. pr. time af KB.
 • På alle Pro lektioner udført på KB’s indendørsbaner betales prisen for banelejen. Se banepriser
 • Det er IKKE tilladt at give undervisning til spillere, der ikke er medlem af KB.
 • Det er IKKE tilladt at bruge KB’s kurve og bolde til Pro lektioner. Tennis Pro’en skal benytte sig af egen kurv med tilhørende bolde.
 • Det er ikke tilladt at være mere end 2 spillere på hvert prolekion
 • Der er indført særligt skærpede regler for KBs fastansatte trænere.

Hvordan bookes en Pro Lektion?

 • Spilleren kontakter Tennis Pro’en og tidspunkt aftales.
 • Tennis Pro’en booker i medlemssystemet med sit ”Pro medlemsnummer” samt spillerens medlemsnummer.
 • Spilleren betaler direkte til Tennis Pro’en for baneleje samt trænerløn.
 • Tennis Pro’en afregner direkte i medlemssystemet.
 • Hver Tennis Pro kan i indendørssæsonen have tre banetimer reserveret ad gangen, hvor der kan bookes 14 dage frem.
 • Hver Tennis Pro kan i udendørssæsonen have fem banetimer reserveret ad gangen, hvor der kan bookes otte dage frem.
 • Foregår der Pro Lektioner, hvor ovenstående reglerne ikke bliver overholdt, vil følgende sanktioner træde i kraft:

Sanktioner hvis regler ikke overholdes

 • Overtrædes de gældende regler, vil Pro’en første gang modtage en advarsel.
 • Anden gang vil Pro’en miste sin tilladelse til at give Pro lektioner på KB’s anlæg.
 • Tredje gang kan medføre eksklusion af KB.

Ønsker du at blive godkendt til at give Pro lektioner, skal du kontakte klubudviklingschef Alexander