Pro lektioner

Som led i KB’s fortsatte udvikling har KB’s trænerteam i samarbejde med Spilleudvalget udarbejdet et koncept, kaldet Pro Lektioner. 

En Pro Lektion er defineret som ”En undervisningstime", hvor en træner (Tennis Pro) underviser i tennis og modtager betaling for dette arbejde.”

Konceptet er indført dels for at imødekomme den store efterspørgsel på enetimer med træner, og dels for at imødekomme en opfordring fra SKAT til KB om at have styr på reglerne for privattræningen på KBs tennisanlæg.

Hvem må udføre Pro lektioner?

 • Alle trænere, som giver Pro lektioner til KB’s medlemmer på KB’s tennisbaner, skal være godkendt af KB’s Klubudviklingsansvarlig.
 • Tennis Pro’en skal være medlem af KB.
 • Tennis Pro’en skal være tilknyttet klubben enten ved at være timetræner, træner på KB’s camps eller ved andet samarbejde.
 • Se KBs Protrænere

Regler for Pro Lektioner

 • Alle trænere, som giver Pro lektioner, skal have et særskilt medlemsnummer til disse banereservationer. Dette medlemsnummer kaldes et ”Pro medlemsnummer”.
 • Alle banetimer, hvor der gives en Pro lektion, skal være booket med et Pro medlemsnummer samt spillerens medlemsnummer.
 • Hver Pro lektion udført på KB’s udendørsbaner vil blive opkrævet gebyr 50 kr. pr. time af KB.
 • På alle Pro lektioner udført på KB’s indendørsbaner betales prisen for banelejen. Se banepriser. Der opnås dog rabat på baner mandag - fredag i tidsrummet kl. 7 - 15 (slutter kl. 15)
 • Det er IKKE tilladt at give undervisning til spillere, der ikke er medlem af KB.
 • Det er IKKE tilladt at bruge KB’s kurve og bolde til Pro lektioner. Tennis Pro’en skal benytte sig af egen kurv med tilhørende bolde.
 • Det er ikke tilladt at være mere end 2 spillere på hvert prolekion
 • Der er indført særligt skærpede regler for KBs fastansatte trænere.

Hvordan bookes en Pro Lektion?

 • Spilleren tager kontakt til Tennis Pro’en og tidspunkt aftales.
 • Tennis Pro’en booker i medlemssystemet med sit  ”Pro medlemsnummer” samt spillerens medlemsnummer.
 • Spilleren betaler direkte til Tennis Pro’en for baneleje samt trænerløn.
 • Tennis Pro’en afregner direkte i medlemssystemet.
 • Hver Tennis Pro kan i indendørssæsonen have tre banetimer reserveret ad gangen, hvor der kan bookes 14 dage frem.
 • Hver Tennis Pro kan i udendørssæsonen have fem banetimer reserveret ad gangen, hvor der kan bookes otte dage frem.
 • Foregår der Pro Lektioner, hvor ovenstående reglerne ikke bliver overholdt, vil følgende sanktioner træde i kraft:

Sanktioner hvis regler ikke overholdes

 • Overtrædes de gældende regler, vil Pro’en første gang modtage en advarsel.
 • Anden gang vil Pro’en miste sin tilladelse til at give Pro lektioner på KB’s anlæg.
 • Tredje gang kan medføre eksklusion af KB.

Gruppe Pro Lektioner 

Hvis du har et ønske om at oprette dit eget træningshold med dine venner og én bestemt træner - så der det nu en mulighed. Det skal dog foregå inden for nedenstående regler

 • I sørger selv for at finde træner, spillere og fast bane.
 • Klubben skal altid godkende, om træningen kan finde sted på det ønskede tidspunkt, så tilbuddet ikke er i direkte konkurrence med klubbens andre aktiviteter.
 • Holdet skal bestå af 3-4 spillere. Ved 1 eller 2 spillere kan man lave en normal Pro Lektion.
 • Der skal bookes baner og der skal betales for hele perioden inden træningen starter. Banebookingen foregår gennem Administrationen og oprettes som et fast hold. Samlet pris er kr. 500 pr. gang (ved 4 spillere kr. 125 pr. person).
 • Holdet administreres af gruppen, og KB har ikke ansvar for træner eller spillere. Bliver en spiller skadet eller forhindret, så er tilmeldingen bindende for perioden, og man kan ikke få penge tilbage.
 • Træneren kan låne bolde fra KB's boldrum men må ikke bruge boldene fra Seniortennisskolen (kurve med lås).
 • Bliver træneren forhindret, så er det gruppens eget ansvar at finde en afløser.
 • Bliver træningen aflyst pga. dårligt vejr, så refunderes beløbet til konto, forudsat at administrationen er oplyst inden timen starter.

Ønsker du at blive godkendt til at give Pro lektioner, skal du kontakte klubudviklingschef Alexander