Ungdomsudvalg

Ungdomsudvalget er sammensat af forældre der har aktive tennisbørn.
Det tilstræbes, at spillere fra alle årgange og niveauer derigennem er repræsenteret i udvalget.

Birgitte Olsson er formand for udvalget og hun er samtidig repræsenteret i Spilleudvalget.

Hvad laver sådan et ungdomsudvalg? Udvalget har udarbejdet en mission og nogle mål for arbejdet. Missionen lyder som følger:

Ungdomsudvalget vil med respekt for KB's stolte traditioner udvikle Ungdomsafdelingen, så KB fremstår som den foretrukne klub for tennis interesserede børn og unge.

Ungdomsudvalgets aktiviteter skal udvikle den enkeltes tennisfærdigheder, kammeratskabet og medvirke til et berigende klubliv.

Dernæst blev der opstillet mål for følgende hovedområder, der skal virkeliggøre missionen:

  • Tiltrække og fastholde medlemmer
  • Sociale aktiviteter
  • Udvikle tennisfærdigheder
  • Fastholde højt niveau for kvaliteten af trænere
  • Turneringsdeltagelse

Aktiviteterne dækker aldersgrupperne fra U18 og ned til minitennisbørn.
Missionen, mål og handlingsplaner drøftes i ungdomsudvalget ca. en gang om året med det formål hele tiden at udvikle juniortennisafdelingen og for at tilbyde de bedste forhold og aktiviteter.

Nogle af udvalgets opgaver er selvfølgelig at arrangere turneringer. Bl.a. internationale ITF-turneringer og en af de største hjemlige indendørs juniorturneringer, KB Jule Cup. Desuden arrangeres klubmesterskaber, og en række træningsture til udlandet. Endvidere har udvalget ansvaret for afholdelse af kamptræningsaftener, og at sikre KBs deltagelse i sommerens københavnsmesterskaber for hold.

Ungdomsudvalget holder 6 til 8 møder om året.
Ønsker man et emne behandlet på ungdomsudvalgsmødet ang. junior elite træning eller tennisskole kan man sende en email til Birgitte.

Anonyme henvendelser behandles ikke.

Spørgsmål angående træningstider og den daglige træning bedes rettet til den ansvarlige træner. 

Vi tror på, at et godt kammeratskab og et godt klubliv giver motivation til at komme og træne, og dermed kommer resultaterne også!

Udvalgets medlemmer:
Birgitte Olsson, Ungdomsudvalgsformand

Jørgen Steines

René Thiemke

Britt Christmas-Møller

Rene Wolder

Karen Marie Hansen

Martin Gros Pedersen