Spilleudvalg

Spilleudvalget er tennisafdelingens øverste myndighed. Nicolaj Caiezza og Jens Vester er samtidig afdelingens repræsentanter i KBs bestyrelse.

Medlemmer
Nicolaj Caiezza, formand for tennisafdelingen
Birgitte Olsson, Ungdomsudvalgsformand
Jens Vester, Økonomiansvarlig
Christophe Johansen, Hold & Turneringsudvalg
Peter Madsen, Sponsorudvalg 
Rene Thiemke, Aktivitetsudvalg
Martin Pedersen, Eliteudvalg

Derudover deltager sportschef Mikkel Nørby og klubmanager Daniel Mølgaard Nielsen i udvalgets møder.

Årsberetning 2017 Årsberetning 2016