Senior Tennis Øst udvalg

Det er Hold/Turnerings-udvalgets opgave, at administrere KB's Tennis Øst senior hold. 

Ydermere er udvalget i samarbejde med tennisøst trænerteam/tennischefen ansvarlig for Holdspiller-træningen som foregår hver onsdag og søndag i udendørssæsonen og tirsdag og søndag i indendørssæsonen.

Senior Tennis Øst hold-udvalget består af holdkaptajner for klubbens hold i den lokale holdturnering under Tennis Øst Union (Københavns Tennis Union) og SLTU (Sjællands Tennis Union). Det tilstræbes at seriehold, h-hold, og såvel unge (+40 +50) som gamle veteraner (+60 +70) er repræsenteret i udvalget.

Udvalget mødes 4-6 gange om året, heraf et møde med tennischef/træner, i april ifm sommersæsonens start og ved sæsonafslutning. Udvalgets sammensætning revurderes hvert år i april før sommersæsonens start.

Bruno Bisiani er fra 2019 formand for udvalget og er samtidig repræsenteret i Spilleudvalget, hvor der aflægges rapport om aktiviteter  på spillermødet.

Senior Tennis Øst hold-udvalget består fra 2019 af:

Mia Reilev (formand)  
Claus Møller Petersen
Mia Reilev
Charlotte Malther
Tom Flaherty