Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget arbejder for at sikre et godt klubmiljø for de godt 1600 motionistmedlemmer i KB. Udvalget mødes gennemsnitligt 4 gange om året, hvor aktiviteter planlægges.

Udvalget afholder blandt andet:

  • Hyggeturneringer
  • Julefrokost
  • Påskefrokost
  • Skt. Hans fest
  • Standerhejsning på Pile Allé
  • Og lignende adhoc arrangementer.

 Er du interesseret i være med i udvalget, eller har du gode idéer til et arrangement, er du velkommen til at kontakte Aktivitetsudvalget.

Udvalgets medlemmer:
Rene Thiemke, formand