Udendørsaktiviteter fra mandag d. 1. marts

Den seneste melding fra myndighederne giver desværre ikke adgang til vores indendørsfaciliteter. Til gengæld giver myndighedernes nyeste udmeldinger mulighed for at vi kan være 25 personer ved udendørsaktivitet. Det betyder, at vi kan søsætte aktiviteter udendørs, som inkluderer minitennis på Pile Allé, tennisfitness på Pile Allé (dog på mindre bane end ved normal tennisfitness) samt tilbud om fysisk træning. Tilmelding vil ske igennem medlemssystemet, hvoraf det vil fremgå, hvilke medlemsgrupper, som kan tilmelde sig den enkelte aktivitet.

Tilmelding vil være efter først til mølle-princippet med mellem 16 og 22 pladser pr. træning. Visse træningstilbud vil være forbeholdt en særlig gruppe, så I må gerne være opmærksomme på, hvilke informationer, der fremgår i medlemssystemet. Vi har i første omgang lagt aktiviteter ud for de kommende 14 dage, men forventer at der vil være tilbud hele marts måned.

Oprettelsen af tilbud på Allé Banen betyder også, at der vil være tidsrum dernede, hvor der ikke er adgang til selvspil. Vi ved at mange har haft benyttet netop Allé Banen under nedlukningen, så vi håber, at I vil drage nytte af de forskellige muligheder I kan finde i medlemssystemet.

Vi glæder os enormt meget til at tage imod jer igen. Selvom det ikke er en genåbning i det omfang, vi havde håbet, så er vi glade for, at vi nu igen kan tilbyde jer en form for aktivitet. Vi håber derfor, at I vil tage godt imod vores nyeste tiltag.

Til slut en opfordring til alle jer, der benytter vores hybridbaner. Vi har den seneste tid observeret, at der er medlemmer, som spiller med andre numre end deres eget og i visse tilfælde har vi også set medlemmer tage ikke-medlemmer med på banerne. Det er naturligvis imod vores politik og vi opfordrer på det kraftigste til, at alle følger vores regler. Driften vil fra på mandag føre opsyn med, hvem der tilgår vores baner. Vi ønsker så mange medlemmer som muligt skal have adgang til vores begrænset banekapacitet i øjeblikket.

De bedste hilsner
Tennisafdelingen