Årsmøde i Tennisafdelingen

Torsdag d. 25. Februar 2021 kl. 17.30

Sted: Mødet bliver afholdt virtuelt på Teams. Linket bliver sendt ved tilmelding til: martin@kb-boldklub.dk    

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Afdelingsformandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
  3. Indstilling af formandskandidat til valg på klubbens generalforsamlingen jf. KBL § 6 og § 8
  4. Valg af øvrige medlemmer til Spilleudvalg jf. KBL § 8
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 3, 4 og 5 bedes fremsendt senest den 18. februar 2021 (mail: martin@kb-boldklub.dk)

Adgang til Årsmødet har ethvert medlem over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent.