Medlemstop i KB

Vi er mange og kan pt. ikke være flere – derfor optages der nu ikke yderligere medlemmer i KBs tennis- og cricketafdelingen.

Den fortsatte  medlemstilgang har bevirket at presset på vore tennisbaner er vokset og vokset.

Selvom vi har udvidet åbningstiden både morgen og aften, er det fortsat vanskeligt at finde en ledig tennistime.

Derfor beslutningen om ikke at blive flere – ventelister oprettes i alle årgange.

Alle anmodes om, ledere, trænere og aktive, at frigive tennisbanetimer i bookingoversigten i givet fald fremmøde ikke er mulig – så hurtigt som muligt. TAK.

Fodboldafdelingen har få ledige pladser i de yngre årgang – som ung-senior, senior og veteran er mulighederne for at sparke til en bold fortsat åbne!