I forebyggelse mod coronavirus følg disse regler på KBs område:

 •  Max 4 personer på banen ad gangen.

 • Ophold i klubben udenfor banerne er ikke tilladt.

 • Ankom tidligst 5 minutter før starttid.

 • Husk god håndhygiejne – brug sprit som er opsat på alle banerne.

 • Hold 2 meters afstand til hinanden
 • Forlad banen 5 minutter før din booking udløber

 • Undgå fysisk kontakt med andre spillere, deres bolde, ketcher og tasker.

 • Spil med to eller flere sæt mærkede bolde, så kun én spiller rører ved étsæt bolde.
 • Minimer kontakt med bænke, nettet og andet materiale på og udenforbanen.
 • Minimer sidebytte.

 • Brug engangshandsker eller sprit i forbindelse med banefejning ogvanding.