Rune Thomsens ansættelse som tennistræner på KB er ophørt pr. 9. marts 2017

Beklageligvis har det vist sig nødvendigt at bringe ansættelsesforholdet med Rune til ophør.

Rune vil derfor ikke fortsat være en del af tennisafdelingens trænerstab.

Rune har været en vellidt og engageret tennistræner på KB i flere år.

Indenfor den seneste periode har Rune desværre haft uacceptable relationer med flere ungseniorspillere herunder sammenblandet sin privatøkonomi..

Jeg har haft samtale med Rune herom. Rune har ikke på passende vis været i stand til at oplyse om hans involvering, ej heller at afkræfte denne.

Jeg har endeligt mistet tilliden til Rune og har derfor besluttet, at bringe ansættelsesforholdet til ophør.

Tennisafdelingens ledelse vil sikre, at Rune´s opgaver på kort sigt varetages af den øvrige trænerstab.


Med venlig hilsen

Henrik Eigenbrod
Direktør
Kjøbenhavns Boldklub