Årsmøde i Tennisafdelingen

Her til aften var der årsmøde i tennisafdelingen. Cirka 40 medlemmer inkl. Spilleudvalget var mødt op.

Tennisformand Nicolaj Caiezza afgav beretning for året og blev herefter indstillet til 2 år mere som tennisformand, til valg på KBs Generalforsamling i marts måned.

Rene Thiemke blev nyvalgt til Spilleudvalget, mens Birgitte Olsson, Peter Madsen, Christoph Johansen, Martin Pedersen, Jens Vester og Lars Bertram alle blev genvalgt.

Stor tak til Christoffer Klemmensen for indsatsen som Ungdomsudvalgsformand og Tina Munch og Hans Erik Nordby Rasmussen for indsatsen i Spilleudvalget.

Sammensætningen af det nye Spilleudvalg kan også ses her

Tennisformandens årsberetning kan ses her