Organisationsændringer i tennisafdelingen pr. 1. oktober

Med henblik på at styrke fokus på det sportslige, er der rykket rundt på opgavefordelingen i tennisafdelingen.

Daniel Mølgård Nielsen overtager en række opgaver, der hidtil har ligget under Sportschefen og vil fremover være Klubmanager.

Mikkel Nørby vil som Sportschef herefter have større fokus på den sportslige udvikling i klubben. 

Tennisafdelingen har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Christian Camradt der har stor erfaring som træner på højeste niveau - senest i Lyngby Tennisklub.

Tennisafdelingen kan også byde velkommen til Ondrej Kralik, som er ansat på fuld tid, primært som træner, Ondrej har været medlem af KB i mere end 20 år og er allerede kendt og vellidt som både træner og spiller. 

Tennisafdelingen tager afsked med Martin Gaspar, som har sidste arbejdsdag den 28. september. Det har været et spændende bekendtskab og vi skal benytte lejligheden til at takke Martin for en stor indsats og et fantastisk engagement.