Årsmøde i KB Tennis

Kære tennismedlemmer

Der indkaldes herved til Årsmøde i KB Tennis. 

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 18.00 i Hjørnelokalet på 1. sal.

Vi håber at mange møder op til årsmødet.

Vi glæder os til at høre ris, ros og forhåbentlig mange gode forslag.  

Dagsorden på årsmødet er som følger:

  1. Valg af dirigent
  2. Afdelingsformandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status
  3. Indstilling af formandskandidat til valg på klubbens generalforsamling i henhold til klubbens love §6 & §8.
  4. Valg af øvrige spilleudvalgsmedlemmer i henhold til klubbens love §8
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Eventuelt 

Der er mange gode grunde til at møde op – så vi håber at se så mange som muligt.

Indkomne forslag sendes til Martin Killemose på martin@kb-boldklub.dk senest 8 dage før afholdelsen af årsmødet.

Med venlig hilsen

Spilleudvalget Tennis