Årsmøde i Tennis

 

Tid: Mandag den 17. februar 2020 kl. 18.00
Sted:  Hjørnelokalet på 1. sal på tennissiden.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Afdelingsformandens beretning for det forgangne år herunder økonomisk status.
  3. Valg af medlemmer til Spilleudvalg i henhold til klubbens love § 8.
  4. Indstilling af bestyrelsesrepræsentant til valg på KBs generalforsamling.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Eventuelt.


Forslag til behandling under punkt 3, 4 og 5 bedes fremsendt senest den 10. februar 2020 til tennis@kb-boldklub.dk

Adgang til Årsmødet har ethvert medlem over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent.