Et røgfrit tilbud

KB's bestyrelse har vedtaget en rygepolitik for klubben, der primært har til formål at undgå, at klubbens medlemmer, gæster og medarbejdere m.fl. udsættes for passiv rygning. Bestyrelsen ønsker med rygepolitikken at skabe sundere rammer for alle, der kommer på klubbens anlæg.

På anlæggene er alle indendørs faciliteter - dvs. sportslige faciliteter, restaurationslokaler, omklædningsrum, toiletter, gangarealer, forhal, kontorer, mødelokaler mv. - røgfrie områder.

Der kan således ikke ryges under møder, ligesom der ikke må ryges på kontorer, herunder heller ikke på enkeltmandskontorer. 

Det er tilladt at ryge på de udendørsfaciliteter, undtaget herfor er dog de sportslige arealer, hvor rygning ikke er tilladt.

Målet med rygepolitikken på KB er således at begrænse røgen til visse udendørs områder, så alle frit kan vælge, om de vil udsættes for røg eller ej. Sådan tilgodeses både rygere og ikke-rygere, og KB's rygepolitik er således mere en røgpolitik, der går efter røgen - ikke rygeren.