Rygepolitik

KB er en røgfri idrætsforening.

KBs bestyrelse har besluttet at indføre en ny rygepolitik pr. 1. januar 2020, hvilket medfører:

  • alle ansatte medarbejdere skal have en arbejdsdag, der er røgfri
  • samtlige KBs matrikler er røgfrie. Derfor må der ikke anvendes tobak, snus, skrå eller e-cigaretter på klubbens matrikler herunder forplads, p-anlæg, adgangsveje, terrasser og svømmebassin
  • der må ej heller ryges på de af KB benyttede kommunale fodboldbaner, de af forsvaret ejede fodboldbaner eller områderne knyttet dertil
  • I forbindelse med arrangementer afholdt af KBs forpagtere af Granen, K.B. Hallen og Pilen kan der i forbindelse hermed, i de af KBs direktør anviste områder, indrettes midlertidigt rygeområde

Målet for denne skærpelse af rygepolitikken er, at hele generationen af børn i 2030 er røgfri.

Børn skal opleve, at der på KB er et røgfrit miljø, og at de ikke mødes af rygere på deres vej til og fra vore idrætsanlæg.

Denne skærpelse af rygepolitikken forventes at blive gennemført i samtlige idrætsforeninger på Frederiksberg herunder Frederiksberg Idrætsunion jf. beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg ultimo 2019.