Alkoholpolitik for KBs ungdomsafdeling

Alkohol har i mange år været sædvanligt i idrætssammenhæng. Vi ønsker at gøre konsekvent op med denne tendens. 

KB har en samlet og entydig holdning til alkohol i forbindelse med ungdomsarbejde:  
Ungdomstrænere / ledere må ikke indtage eller være påvirket af alkohol i forbindelse med deres arbejde i KB. 

Alkohol-princippet betyder, at hvis en træner eller leder på noget tidspunkt indtager alkohol i forbindelse med sit arbejde, vil samarbejdet blive ophævet af KB.

Vi tilbyder dermed spillere og forældre en idrætsklub, hvor man kan have tillid til at de ansatte i KB ikke er påvirket af alkohol. 

KB har forpagtet " Restaurant Granen" til anden side og der vil være mulighed for at nyde alkohol indenfor disse rammer uden for arbejdstiden samt ved specielle arrangementer i Pejsesalen/KB-hallen.

Der kan ved særlige lejligheder søges skriftlig dispensation hos KB´s direktør