Mission, Vision og værdier

KB's Mission
KB er rammen om boldspil på alle niveauer under de bedst mulige forhold. KB præger udviklingen med forankring i klubbens stolte traditioner. KB udvikler børn og unges færdigheder med spil og leg, og talenterne til højeste niveau.

KB's Vision
KB vil være den foretrukne klub for boldspil i lokalsamfundet og anerkendt for at udvikle og tilgodese boldspillere på alle niveauer. KB vil være Danmarks førende målt på sportslige resultater og udvikling af talenter til internationalt niveau. KB vil give medlemmerne gode rammer og mulighed for at udvikle sociale relationer og livslang glæde ved deltagelse i boldspil og klubliv.

KB's Værdigrundlag
KB er en klub med stolte traditioner. 

KB's visioner for fremtiden og klubbens ambitioner og sportslige resultater er båret af medlemmernes engagement, ansvarlighed og begejstring for deltagelse i det sportslige arbejde og livet i klubben. 

Engagement er fundamentet for mange medlemmers indsats, såvel på træningsbanerne, under turneringer som i udvikling af elitespillere.  Engagementet bærer igennem både til træning, hvor der skal slides ekstra hårdt, og på dage hvor spillet går op i en højere enhed. Med engagement følger ansvarlighed.

Forudsætningerne og betingelserne er vidt forskellige for KBs medlemsgrupper, men i alle faser og på alle niveauer kender og vedkender vi os vort ansvar. Et ansvar, der skal løftes i forhold til medlemmer i alle aldersgrupper - unge som ældre, elite som bredde.

Begejstringen for boldspillet og det sociale fællesskab på og uden for banen skaber grundlag for det enkelte medlems glæde ved sporten i et ligeværdigt samvær.