Nils Middelboes brillantemblem

 Ved Kjøbenhavns Boldklubs 50 års jubilæum i 1926 uddeltes dette emblem for første gang. Emblemet findes i 3 eksemplarer og antallet må ikke forøges.

Emblemet kan tildeles medlemmer, der i en lang årrække i og for klubben har ydet en særlig fremragende enten sportslig eller administrativ indsats, i sidste tilfælde dog kun for så vidt indsatsen helt igennem har været præget af uegennyttighed.

Bestemmelse om uddeling træffes af den eller de eksisterende emblemindehavere i forening med K.B.s formand. Findes der ikke emblemindehavere, træffes bestemmelsen af K.b.s generalforsamlings valgte bestyrelsesmedlemmer. Uddeling kan i første omgang kun finde sted ved foreliggende enstemmighed. I andet tilfælde hindres uddeling ikke af een dissentierende stemme.

Ovennævnte tekst er forfattet af Niels Middelboe i april 1963.

1926 Postkontrollør Ludvig Sylow 1932 Direktør, cand. polyt Ludvig Friis
1936 Civilingeniør Kristian Middelboe 1942 Civilingeniør Mikael Vogel-Jørgensen
1951 Overretssagfører Ove Frederiksen 1963 Fabrikant Einar Middelboe
1966 Landsretssagfører Anker Jacobsen 1967 Fru Vera Johansen
1969 Grosserer Svend Olsen 1975 Højesteretssagfører Mogens Plesner
1989 Civilingeniør Gorm Jørgensen 2001 Politibetjent Ole Qvist
2001 Lektor Ole Hummelshøj 2012 Direktør Niels-Chr. Holmstrøm