Leo Dannins Studielegat

Under bestyrelse af Kjøbenhavns Boldklub uddeles Leo Dannins studielegat til en eller flere KB'ere.

Enhver KB'er, der er eller har været aktiv boldspiller i klubben, altid har været amatør og som er under forsat uddannelse ved et universitet, en læreanstalt, en højskole på linje hermed, eller som studerer ved anden offentlig godkendt eller støttet uddannelsesinstitution, kan indgive ansøgning.

Det hedder tillige ifølge Leo Dannins testamente; Legatmodtageren skal være en god KB'er.

Legatet kan kun uddeles 3 år i træk til samme modtager og kun til et medlem af Kjøbenhavns Boldklub, som under sin hidtidige uddannelse har vist både flid og evner.

Ansøgning om at komme i betragtning udfærdiges på dertil egnet ansøgningsskema. Skemaet kan afhentes hos administrationen på Peter Bangs Vej. Skema og eventuelle bilag aflevere efterflgende hos administrationen i en lukket kuvert mærket "bestyrelsen".

Spørgsmål om adgang til at oppebære legatportioner kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres endeligt af legatbestyrelsen.

Legatet uddeles 1 gang hvert år og dette  på KBs fødselsdag.

Læs mere om Leo Dannin

 

1994 Rasmus Herlevsen 1995 Lotte Guntoft / Søren Grunnet 1996 Søren Belling
1997 Morten Jon Jensen 1998 Jeswinder Singh / Jesper Sune Brok 1999 Ingen uddeling
2000  Jesper Sune Brok / Baljit Singh 2001 Ingen uddeling 2002 Rasmus Lewinsky / Jesper Brok
2003 Atef Qureshi / Thomas Ren Kronby 2004 Ulrich Secher 2005 Ulrich Secher
2006 Ingen uddeling 2007 Sebastian Hougaard 2008 Karina Ildor Jacobsgaard
2009 Steen Vester 2010 Simon Drejer 2011 Frederik S. Petersen / Mads Jønsson
2012 Danny J. Petersen/Poul S. Rasmussen 2013 Michael Winther Fuglsang 2014 Ondrej Kralik / Nikolaj Slot Petersen
2015 Mohammed Zoraiz Khushdil 2016  Martin Pedersen 2017  Mai Grage
2018  Jacob Willum Rønbøg   2019  Caroline Kofoed-Djursner