Kong Frederik d. IX's Ærespræmie

Kong Frederik d. IX's Ærespræmie er skænket af kongen til Kjøbenhavns Boldklub i anledningen af klubbens 75 års jubilæum den 26. april 1951.

Ærespræmien uddeles første gang ved 75 års jubilæet, og derefter hvert 3. år på KBs stiftelsesdag. Ærespræmien uddeles til en ung boldspiller blandt klubbens medlemmer. Valget foretages af KBs bestyrelse efter samråd med de 3 spilleudvalg for henholdsvis fodbold, cricket og tennis.

Efter kongens ønske skal det ikke være afgørende, om den valgte spiller har vist særlig dygtighed inden for sin sport, men derimod om han eller hun ved sin optræden på og uden for banen altid har været en god kammerat og således har virket til fremme af KBs og dansk idræts bedste traditioner.

Den, hvem præmien tildeles, får sit navn indgraveret på ærespræmien, der opbevares i klublokalerne på et for medlemmerne synligt sted, desuden får han eller hun til ejendom en miniaturegengivelse af præmien samt et diplom, som indeholder disse statutter.

1951 Erik Køppen 1954 Gorm Jørgensen 1957 Vera Johansen
1960 Bent Krog 1963 Jens Torstensen 1966 Bent Poulsen
1969 Allan Sander 1972 Benny Burmeister 1975 Kurt Præst
1978 Peter Greve 1981 Lotte Sølbech 1984 Ole Qvist
1987 Tine Scheuer Larsen 1990 Keith Lemmon 1993 Kenneth Carlsen
1996 Morten Falch Petersen 1999 Bajit Singh 2002 Karina Ildor Jacobsgaard
2005 Bo Svensson 2008 William Kvist Jørgensen 2011 Martin Pedersen
2014 Thomas Delaney 2017 Andreas Cornelius 2020