KBs fortjenstnål i guld

 Fortjenstnålen gives for et langvarigt og trofast lederarbejde i KB.

1922 Kontorchef F. C. Mouritzen   1924 Civilingeniør Mikael Vogel-Jørgensen
1925 Læge Erik Brehm 1928 Grosserer Svend Olsen
1929 Civilingeniør Kristian Middelboe 1930 Tegner Ivar Lykke
1932 Kasserer Svend Aage Castella 1938 Overretssagfører Ove Frederiksen
1938 Fabrikant Einar Middelboe 1938 Landsretssagfører Leo Dannin
1939 Malermester Aage Thomsen 1945 Fuldmægtig Harold Philipson
1951 Afdelingschef Poul Wriedt Nielsen 1963 Forbundsformand Einar-Jensen
1963 Direktør, cand. Jur Nils Middelboe 1963 Ekspeditionssekretær Børge Pockendahl
1966 Fru Vera Johansen 1967 Civilingeniør Helge Schouboe
1976 Direktør Eigil Nielsen 1976 Inspektør Eli Larsen
1976 Direktør Kay Pindborg 1985 Civilingeniør Gorm Jørgensen
1986 Højesteretssagfører Mogens Plesner 1991 Per B. Johansen
 2001 Major Jørgen Holmen   2001 Inspektør Klaus Busk 
 2012 Fodboldformand Keld Jørgensen  2016 Kasserer John D. Møller