KBs æresmedlemmer

For at opnå æresmedlem status skal man indstilles af bestyrelsen med flere. Indstillingen af et æresmedlem skal godkendes af generalforsamlingen. Som æresmedlem i KB modtager man livslangt medlemskab af KB.

1883 Amtsforvalter F.J.A. Markmann 1888 Postekspedient Ludvig Sylov
1890 Lensgreve Lerche-Lerchenborg 1890 Oberst Valdemar Hoskjær
1901 Direktør, cand. polyt. Ludvig Friis 1902 Direktør I. P. Lund
1936 Civilingeniør Kristian Middelboe 1936 Overretssagfører Ludvig Hallager
1936 Civilingeniør Mikael Vogel-Jørgensen 1936 Direktør cand. jur. Nils Middelboe
1939 Grosserer Svend Olsen 1944 Overretssagfører Ove Frederiksen
1951 Fabrikant Einar Middelboe 1951 Landsretssagfører Leo Dannin
1970 Civilingeniør Helge Schouboe 1971 Kontorchef Børge Pockendahl
1976 Hendes Majestæt Dronning Ingrid 1986 Højesteretssagfører Mogens Plesner
1986 Civilingeniør Gorm Jørgensen 1984 Direktør Eigil Nielsen
2006 Lektor Ole Hummelshøj 2013 Oberstløjtnant Jørgen Holmen