KBs stiftere

Det skete i bogtrykker Levisions hjem i Snaregade 10, så mere kjøbenhavnsk kunne det ikke være. Sønnen Frederik blev KBs første formand.

 

 

Initiativtagerne til mødet var kasser August Nielsen, grosser Carl Møller, grosser E. Semler og bogtrykker Frederik Vilhelm Levison, i hvis fædrene hjem mødet fandt sted.

Bland deltagerne var også den 28-årige cand.jur Frederik Joachim August Markmann, hvis dødehjem lå omme i Vandkunsten. De forsamlede skulle for altid ændre den sportslige udvikling i København og Danmark.

E.J.A. Markmann