KBs love - de første

Det var slet ikke så ligetil at blive medlem i KB i den første tid.

Nye medlemmer af klubben skulle ”balloteres” af medlemmer, som ”proponerede” dem, og kun, hvis de fik ¾ af stemmerne, blev de optaget. Anbefaleren ”proponerede” så det nye medlem.

Var man så optaget skulle det nye medlem betale et indskud på 1 kr. En faglært arbejder i Københavns tjente i 1876 ca. 28 øre i timen.

Kontingent var i de første år 50 øre om måneden.

Klubbens eksistens var dog jævnligt i overhængende fare, for ”Da Restancer bør betragtes som noget utænkeligt, ville sådanne, såfremt de ikke ere betalte senest 14 dage efter Forfaldsdagen, have Udslettelse af Foreningen til følge”.

Var man medlem, var der også mødepligt til klubbens arrangementer. Det var belagt med bødestraf at udeblive eller komme for sent, hvad de gamle love fortæller: ”For Udeblivelse fra en Øvelse betales en Bøde af 2 ­Øre, når den ikke er anmeldt for Styrelsens Formand senest Dagen forud. For at komme for sent betales en Bøde på 10 åre pr. Minutter eller Del deraf, højst 25 Øre”.