F.J.A. Markmann

Fr. Markmann var KBs formand fra 1880 til 1883, hvorpå han nedlagde sit hverv. Allerede på det tidspunkt havde han udført så meget for KB, at han blev udnævnt til æresmedlem i 1883 som den første i KBs historie. Senere kom han i bestyrelsen igen, men ville ikke være formand – blot gøre et stykke menig arbejde.

Markmann var ærkekøbenhavner, født 13. oktober 1848 og døbt i Vor Frue Kirke.

I 1889 tog Markmann initiativet til stiftelsen af Dansk Boldspil Union, og han blev DBUs først formand.

I 1892 blev Markmann amtsforvalter i Holstebro og forlod København. I 1913 flyttede han til Vejle. Selv da Markmann sad ovre i Vejle - der var langt væk fra Kjøbenhavn dengang - interesserede han sig forsat levende for KB. Han tog på afstand ivrigt del i arbejdet med, at vi kom til anlægget på Sct. Marcus Allé. 

Han blev sent gift (som 78-årig) med den 56-årige Thomasine Kristine Frøsig.

Markmann blev som den første KB'er æresmedlem i 1883 og kom i æresgalleriet i 1942

Markmann glemte aldrig sin kærlighed til bodsporten og KB. Han hjælp, hvor han kunne – også økonomisk – til sin død i 1927. Han nåede lige akkurat at opleve, at KB blev baneejende (Peter Bangs Vej)

Markmann blev begravet i sin fødeby på Assistens Kirkegård.