En kort version af KBs Historie

Kjøbenhavns Boldklub (KB) blev stiftet d. 26. april 1876. I de første par år blev der kun spillet langbold og senere indførtes fodbold og cricket, og fra 1883 blev der også spillet tennis i KB.

Dermed er KB det kontinentale Europas ældste fodboldklub.

KBs historie kendes ganske detaljeret, da man gennem tiden har været flittig med at skrive jubilæumsbøger. Til stor glæde for mange KBer og andre KB interesserede.

Det skyldes også, at en af KBs stiftere, E. Semler, holdt en tale ved klubbens 50 års jubilæum – og den har man ordlyden af.

Semlers 50 års jubilæumstale.

Desuden findes 8 referater fra bestyrelsesmøder i KB fra 1878 til 1884., der giver et godt indtryk af klubbens liv de første år, hvor langbold og selskabelighed var de dominerende faktorer. Så trods de mange år siden KB blev stiftet 26. april 1876, har vi meget kendskab til KBs fødsel, dåb og første vaklende, men også determinerende skridt.

I 1901 udgives et 25 års jubilæumsskrift, som stadig findes i et enkelt eksemplar på KB, og i 1926 udgives en 50 års jubilæumsbog, der i uddrag genoptrykker 25 års jubilæumsskriftet samt fortæller de næste 25 år fra 1901 til 1926.

I 1951 udgives en 75 års jubilæumsbog. Et enkelt eksemplar findes stadig på KB

I 1976 udgives en 100 års jubilæumsbog, som findes i et enkelt eksemplar på KB.

I 2001 udgives 125 års jubilæumsbogen. Bogen koster 199,- og kan købes i administrationen eller online i medlemssystemet / online køb 

Her på siden kan du læse uddrag fra bøgerne. Hvordan det hele startede, sjove interessante historier og fakta fra KBs historie.

Stifterne af KB

 

Den 26. april 1876 mødtes denne gruppe unge herrer i en lejlighed midt i det gamle København.

KBs love - de første
I KBs første love stod, at foreningens formål "er ved Boldspil at skaffe sine Medlemmer en sund Legemsøvelse og en behagelig Adspredelse"

Langbold
Boldspil forbindes i vore dage næsten altid med fodbold og håndbold. Cricket, badminton og tennis er dog også blandt de klassiske boldspil.

Det spil, hvorpå klubben blev dannet, og som udelukkende blev dyrket de første 3 år, var langbold. En meget yndet sport over det meste af Europa og antagelig oprindelsen til baseball – som mest i dag spilles uden for Europa.

Cricket
Det var cricket, der var det dominerende boldspil gennem 1880. Igen var det et af de engelske spil, der slog an i Danmark, Det var via Sorø Akademi, at KB fik sin cricketafdeling.

Cricket var kommet til Danmark i 1860-erne. Æren for spillets opstående herhjemme tilskrives af Ludvig Sylov til oberst Hoskier, at han udgav den første danske vejledning til spillet.

Fodbold
Første gang fodboldspillet for alvor blev præsenteret for offentligheden var søndag den 7. september 1879 på Eremitagen. Mange kender nok det berømte billede af mange fodboldspillere, der i én stor klump kæmper om bolden, mens en stor skare undrende tilskuere følger slagets gang. Reglerne var mere som i rugby end i nutidens fodbold.

Tennis
KB var første klub, der indførte tennisspillet i Danmark, så selvom tennis er det yngste af KBs 3 børn, er vi også en slags pionerer i denne sport.

De første slag blev slået på Rosenborg Eksercerplads i 1883. Klubben havde rekvisitter og bolde til fælles afbenyttelse, og dette i forbindelse med Eksercerpladsens primitive beskaffenhed som tennisbane, fortæller meget om, hvor nøjsomme de første KB tennismedlemmer var.  Det var også landets første store tennisturnering fandt sted i 1889, Der var 16 deltagere og Folmer Hansen vandt KBs første mesterskab i tennis.