GENERALFORSAMLING

KBs bestyrelse har, som konsekvens af gældende forsamlingsforbud, besluttet at udsætte KBs ordinære generalforsamling der var planlagt afholdt torsdag 25. marts 2021 kl. 19:00.  

Udsættelsen sker på ubestemt tid da det pt. ikke er muligt at fastlægge hvornår forsamlingsforbuddet ophæves.

Bestyrelsen beklager at det igen i år er nødvendigt at udskyde generalforsamlingen som plejer at være en vigtig, festlig og hyggelig årlig sammenkomst mellem klubbens medlemmer, direktion og bestyrelse.

Så snart vi lovmæssigt og forsvarligt har mulighed for at mødes vil der blive indkaldt til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse vil - som foreskrevet i KB´s love - blive foretaget med mindst 14 dages varsel. Den specificerede dagsorden vil være tilgængelig senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der ønskes optaget til behandling på KBs Generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

KBs reviderede årsregnskab for 2020 blev godkendt af KB´s bestyrelse på mødet 4. marts 2021 og kan ses her

____________________________________

Referat fra de seneste års generalforsamlingen er tilgængeligt nedenstående:

Referat af generalforsamling 25.august 2020 og bilag 1 "Indkomne forslag"

Referat af generalforsamling 28. marts 2019

KB regnskab 2018

Referat af generalforsamling 22. marts 2018 

Referat af generalforsamling 23. marts 2017

Referat af generalforsamling 31. marts 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2015

Referat af generalforsamling 19. marts 2015

Referat af generalforsamling 13. marts 2014

Referat af generalforsamling 14. marts 2013

Referat af generalforsamling 22. marts 2012