Generalforsamling

Den årlige, ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning
  2. Godkendelse af det reviderede regnskab
  3. Behandling af indkomne forslag
  4. Valg af formand respektive næstformand og kasserer
  5. Valg af indstillede bestyrelsesmedlemmer jf. §§6 og 8
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

Generalforsamlingen er boldklubbens højeste myndighed.

Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem over 16 år, der ikke er i restance med sit kontingent.

Stemmeret har ethvert medlem, der er over 18 år, og som har været medlem af klubben i mere end 6 måneder.

Næste generalforsamling er torsdag XX 2019

____________________________________

Referat fra de seneste års generalforsamlingen er tilgængeligt nedenstående:

Referat af generalforsamling 22. marts 2018

Referat af generalforsamling 23. marts 2017

Referat af generalforsamling 31. marts 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2015

Referat af generalforsamling 19. marts 2015

Referat af generalforsamling 13. marts 2014

Referat af generalforsamling 14. marts 2013

Referat af generalforsamling 22. marts 2012