GENERALFORSAMLING

Indkaldelse til næste generalforsamling Torsdag 30. marts i Restaurant Pilen kl. 19.00

KBs årsrapport 2022 klargjort til forelæggelse på KBs Generalforsamling 30. marts 2023

____________________________________

Indkaldelse vil - som foreskrevet i KB´s love - blive foretaget med mindst 14 dages varsel. Den specificerede dagsorden vil være tilgængelig senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der ønskes optaget til behandling på KBs Generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

____________________________________

Referat fra de seneste års generalforsamlingen er tilgængeligt nedenstående:

Referat af generalforsamling 24. marts 2022

KB regnskab 2021

Referat af generalforsamling 29. juni 2021

Referat af generalforsamling 25. august 2020 og bilag 1 "Indkomne forslag"

KB regnskab 2020

Referat af generalforsamling 28. marts 2019

KB regnskab 2019

Referat af generalforsamling 22. marts 2018 

KB regnskab 2018

Referat af generalforsamling 23. marts 2017

Referat af generalforsamling 31. marts 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2015

Referat af generalforsamling 19. marts 2015

Referat af generalforsamling 13. marts 2014

Referat af generalforsamling 14. marts 2013

Referat af generalforsamling 22. marts 2012