GENERALFORSAMLING

TORSDAG DEN 28. MARTS 2019, KL. 19:00
I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Valg af næstformand og kasserer, jf. § 6.stk.1
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6 og § 8.
  a. Valg af bestyrelsesindstillet bestyrelsesmedlem
  b. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af revisorer
 8. Eventuelt

Se specificeret dagsorden her

Næste generalforsamling er torsdag 28. marts 2019

____________________________________

Referat fra de seneste års generalforsamlingen er tilgængeligt nedenstående:

Referat af gerneralforsamling 28. marts 2019

KB regnskab 2018

Referat af generalforsamling 22. marts 2018 

Referat af generalforsamling 23. marts 2017

Referat af generalforsamling 31. marts 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling 16. april 2015

Referat af generalforsamling 19. marts 2015

Referat af generalforsamling 13. marts 2014

Referat af generalforsamling 14. marts 2013

Referat af generalforsamling 22. marts 2012