KBs bestyrelse

KB ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og syv øvrige medlemmer.

Af bestyrelsens syv ordinære medlemmer skal to medlemmer repræsentere tennisafdelingen, to medlemmer fodboldafdelingen og et medlem cricketafdelingen.

Frederiksberg Kommune udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i administrationen af klubbens anlæg og bygninger og drift heraf og deltager på lige fod med KB's generelle forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og spørgsmål dertil.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen  er ulønnet.

Bestyrelsen: 

Formand Finn L. Meyer 24 22 35 01 flm@flmeyer.dk
Næstformand Gert Petersen 40 10 28 35 gert.petersen@dk.dsv.com
Kasserer samt FU formand John Daniel Møller 29 42 09 41 jdm.exoffice@gmail.com
Bestyrelsesrepræsentant Henrik Søndermark 27 13 70 02 hs@adeo.dk
Bestyrelsesrepræsentant vacent    
Fordboldformand / FU Keld Jørgensen 29 23 63 51 keldjorgensen@outlook.com
Fodboldrepræsentant Carsten Schiødte  21 61 32 57 cas@jyskebank.dk
Cricketformand Yasir Iqbal   yasiriqbal786@hotmail.com
Tennisformand Nicolai Caiezza 21 91 77 79 nc@apostrofgruppen.dk
Tennisrepræsentant / FU Jens Vester 24 88 99 57 jensvester@live.dk
Frederiksberg Kommune repræsentant Sine Heltberg 29 72 96 56 sihe01@frederiksberg.dk
Frederiksberg Kommune repræsentant Lars Berg Andersen 20 33 63 62 lars@bergandersen.dk
Direktør / FU Henrik Eigenbrod 21 41 17 77 eigenbrod@kb-boldklub.dk

 

Forretningsudvalg :

John Daniel Møller, Keld Jørgensen, Jens Vester og Henrik Eigenbrod

Revision:

KBs revisor, Statsaut. revisor                           BDO Statsaut. revisor                   39 15 52 00       pfj@bdo.dk
Intern valgt revisor Dino Turchi 29 90 46 82 dinoturchi@me.com
Intern valgt revisor Søren Clausen 29 84 63 74 soeren_clausen@hotmail.com