KBs bestyrelse

KB ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og syv øvrige medlemmer.

Af bestyrelsens syv ordinære medlemmer skal to medlemmer repræsentere tennisafdelingen, to medlemmer fodboldafdelingen og et medlem cricketafdelingen.

Frederiksberg Kommune udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i administrationen af klubbens anlæg og bygninger og driften heraf og deltager på lige fod med KBs generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i spørgsmål relateret dertil.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er ulønnet.

Bestyrelsen: 

Formand Niels-Christian Holmstrøm 23 90 80 33 ncholms@gmail.com
Næstformand Gert Petersen 40 10 28 35 gert.petersen@dk.dsv.com
Kasserer samt FU formand John Daniel Møller 29 42 09 41 jdm.exoffice@gmail.com
Bestyrelsesrepræsentant Henrik Søndermark 27 13 70 02 hs@trifina.dk
Bestyrelsesrepræsentant / FU Finn L. Meyer 24 22 35 01 flm@flmeyer.dk
Fordboldformand / FU Keld Jørgensen 29 23 63 51 keldjorgensen@outlook.com
Fodboldrepræsentant Henrik Frøling Pedersen  53 60 18 76 hfpkb@yahoo.dk
Cricketformand Shargiil Bashir 30 60 47 26 shb@danskebank.dk
Tennisformand Nicolai Caiezza 21 91 77 79 nc@apostrofgruppen.dk
Tennisrepræsentant / FU Jens Vester 24 88 99 57 jensvester@live.dk
Frederiksberg Kommune repræsentant Sine Heltberg 29 72 96 56 sihe01@frederiksberg.dk
Frederiksberg Kommune repræsentant Lars Friis Farsøe   larsff@gmail.com
       
Direktør / FU Henrik Eigenbrod 21 41 17 77 eigenbrod@kb-boldklub.dk

 

Forretningsudvalg:

John Møller, Keld Jørgensen, Jens Vester, Finn L. Meyer og Henrik Eigenbrod

Revision:

KBs revisor, Statsaut. revisor                           BDO Statsaut. revisor                   39 15 52 00       pfj@bdo.dk
Intern valgt revisor Dino Turchi 29 90 46 82 dinoturchi@me.com
Intern valgt revisor Søren Clausen 29 84 63 74 soeren_clausen@hotmail.com