KBs bestyrelse

KB ledes af en bestyrelse bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og syv øvrige medlemmer.

Af bestyrelsens syv ordinære medlemmer skal to medlemmer repræsentere tennisafdelingen, to medlemmer fodboldafdelingen og et medlem cricketafdelingen.

Frederiksberg Kommune udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at deltage i administrationen af klubbens anlæg og bygninger og drift heraf og deltager på lige fod med KB's generelle forsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer og spørgsmål dertil.

Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen  er ulønnet.

Bestyrelsen: 

Formand Finn L. Meyer 24223501 flm@flmeyer.dk
Næstformand Gert Petersen 40102835 gert.petersen@dk.dsv.com
Kasserer samt FU formand John Daniel Møller 29420941 jdm.exoffice@gmail.com
Bestyrelsesrepræsentant Henrik Søndermark 27137002 hs@adeo.dk
Bestyrelsesrepræsentant Peter C Madsen  40714527 pm@goodstep.dk 
Fordboldformand / FU Keld Jørgensen 29236351 keldjorgensen@outlook.com
Fodboldrepræsentant Carsten Schiødte  21613257 cas@jyskebank.dk
Cricketformand Yasir Iqbal   yasiriqbal786@hotmail.com
Tennisformand Nicolai Caiezza 21917779 nc@apostrofgruppen.dk
Tennisrepræsentant / FU Jens Vester 24889957 jensvester@live.dk
Frederiksberg Kommune repræsentant Balder Mørk Andersen 26140465 balder@baldersf.dk
Frederiksberg Kommune repræsentant Helle Sjelle 21154525 hesj01@frederiksberg.dk

 

Forretningsudvalg :

John Daniel Møller, Keld Jørgensen, Jens Vester og Henrik Eigenbrod

Revision:

KBs revisor, Statsaut. revisor                           BDO Statsaut. revisor                   39 15 52 00       pfj@bdo.dk
Intern valgt revisor Dino Turchi 29 90 46 82 dinoturchi@me.com
Intern valgt revisor Søren Clausen 29 84 63 74 soeren_clausen@hotmail.com