Kontingent

Som medlem af KB er det muligt at spille fodbold, tennis og cricket for et og samme kontingent.

Kontingentsatserne vedtages på klubbens generalforsamling. Satserne for 2018 er som vist nedenfor:

  Alder Årssats 1. ½-år 2018 2. ½-år 2018
Veteraner 65- kr. 2.250 kr. 1.125 kr. 1.125
Senior 25-64 kr. 2.850 kr. 1.425 kr. 1.425
Ungsenior 19-24 kr. 2.250 kr. 1.125 kr. 1.125
Ungdom 13-18 kr. 1.770 kr.   885 kr.  885
Børn 0-12 kr. 1.570 kr.   785 kr.  785
Passive   kr.   440 kr.   440  

 

Der skal IKKE betales indskud for at blive medlem af KB..

Kontingentet skal betales med 50% den 1. januar og øvrige 50 % den 1. juli. 

Vær opmærksom på at du binder dig for et helt år ved indmeldelse.

Ved indmeldelse i perioden januar-marts betales ½-års kontingent og resten af års kontingentet betales pr. 1. juli.
Ved indmeldelse i perioden april-juni betales 1/4-års kontingent og derudover ½-års kontingent pr. 1. juli og igen pr. 1. januar.
Ved indmeldelse i perioden juli-december betales ½-års kontingent og resten af års kontingentet betales pr. 1. januar.
Ved indmeldelse i perioden oktober-december betales 1/4-års kontingent og derudover ½-års kontingent pr. 1. januar og igen pr. 1. juli.

Passive skal betale hele årets kontingent pr. 1. januar. Det er alene muligt at erhverve passivt medlemsskab som følge af et års aktivt medlemsskab. 

Udmeldelse af klubben SKAL foregå skriftligt og kan kun finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Den skriftlig meddelelse skal være modtaget i klubbens administration  senest 1 måned før de nævnte terminer. Benyt eventuelt Udmeldelsesformular.