Udmeldelse

Udmeldelse af klubben kan kun finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Skriftlig meddelelse herom skal være sendt til klubbens administration senest 1 måned før jf. Klubbens love §4 "Medlemmer"

Benyt formulareren herunder hvis du ønsker at melde dig ud af KB. 

 

Udmeldelse - benyt denne formular

Udmeldelse af KB skal ske skriftligt med en måneds varsel pr. 1/1 eller 1/7.