Kontingent 2023

Som aktivt medlem af KB er det muligt at spille fodbold, tennis og cricket. 

Tillige tilbydes:

  • Formiddagskontingent for personer +50 år med adgang til bl.a. fitnesslokale og svømmebassin (ingen adgang til fodbold, tennis og cricket)
  • Passivt medlemskab tilbydes alene i forlængelse af et årligt aktivt medlemskab
  • Fodboldseniorer 25-64 der alene ønsker at spille kampe (reduceret kontingent)
  • Kvinder +25 der ønsker at spille cricket (reduceret kontingent)
  • Studerende 25-29 år kan mod fremvisning af studiekort spille fodbold, tennis og cricket for et reduceret kontingent.

Kontingentsatserne vedtages på klubbens generalforsamling.

I nedenstående skema er de enkelte muligheder baseret på alder og boldspil vist samt kontingent herfor.

Kontingentsatser 2023 i pdf | Info kontingentregulativ

På KBs generalforsamlingen i marts 2019 blev det vedtaget at igangsætte en opsparing til KBs 150 års jubilæum via et bidrag på kr. 10 pr. medlem pr. kontingentindbetaling. Se mere her Ovenstående priser er inklusiv jubilæumsbidrag.

Kontingentet skal betales med 50% den 1. januar og øvrige 50 % den 1. juli. 

Vær opmærksom på at du binder dig for et helt år ved indmeldelse.

Ved indmeldelse i perioden januar-marts betales ½-års kontingent og resten af års kontingentet betales pr. 1. juli.
Ved indmeldelse i perioden april-juni betales 1/4-års kontingent og derudover ½-års kontingent pr. 1. juli og igen pr. 1. januar.
Ved indmeldelse i perioden juli-december betales ½-års kontingent og resten af års kontingentet betales pr. 1. januar.
Ved indmeldelse i perioden oktober-december betales 1/4-års kontingent og derudover ½-års kontingent pr. 1. januar og igen pr. 1. juli.

Passive skal betale hele årets kontingent pr. 1. januar. Det er alene muligt at erhverve passivt medlemsskab som følge af et års aktivt medlemsskab. 

Udmeldelse af klubben SKAL foregå skriftligt og kan kun finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Den skriftlig meddelelse skal være modtaget i klubbens administration  senest 1 måned før de nævnte terminer. Benyt eventuelt Udmeldelsesformular.