Kontingent

Som medlem af KB er det muligt at spille fodbold, tennis og cricket for et og samme kontingent.

Kontingentsatserne vedtages på klubbens generalforsamling. 

  Alder Årssats 1. ½-år 2022 2. ½-år 2022
Veteraner 65- 2500 1250 1250
Senior 25-64 2980 1490 1490
Ungsenior 19-24 1200 600 600
Ungdom 13-18 2030 1015 1015
Børn 0-12 1870 935 935
Passive   510    


På KBs generalforsamlingen i marts 2019 blev det vedtaget at igangsætte en opsparing til KBs 150 års jubilæum via et bidrag på kr. 10 pr. medlem pr. kontingentindbetaling. Se mere her Ovenstående priser er inklusiv jubilæumsbidrag.

Der skal IKKE betales indskud for at blive medlem af KB..

Kontingentet skal betales med 50% den 1. januar og øvrige 50 % den 1. juli. 

Vær opmærksom på at du binder dig for et helt år ved indmeldelse.

Ved indmeldelse i perioden januar-marts betales ½-års kontingent og resten af års kontingentet betales pr. 1. juli.
Ved indmeldelse i perioden april-juni betales 1/4-års kontingent og derudover ½-års kontingent pr. 1. juli og igen pr. 1. januar.
Ved indmeldelse i perioden juli-december betales ½-års kontingent og resten af års kontingentet betales pr. 1. januar.
Ved indmeldelse i perioden oktober-december betales 1/4-års kontingent og derudover ½-års kontingent pr. 1. januar og igen pr. 1. juli.

Passive skal betale hele årets kontingent pr. 1. januar. Det er alene muligt at erhverve passivt medlemsskab som følge af et års aktivt medlemsskab. 

Udmeldelse af klubben SKAL foregå skriftligt og kan kun finde sted pr. 1. januar eller 1. juli. Den skriftlig meddelelse skal være modtaget i klubbens administration  senest 1 måned før de nævnte terminer. Benyt eventuelt Udmeldelsesformular.