Restauranter på KB

Restaurant Granen og Café Qvisten
Peter Bangs Vej 147
2000 Frederiksberg
Forpagter Jette Jensen

Granen og Qvisten kan kontaktes på tlf. 38714190 / 30709006. 

Se mere om Granen inkl. åbningstider.

Restaurant Pilen
Pile Allé 14
2000 Frederiksberg
Forpagter Theis Nygaard

Pilen kan kontaktes på tlf. 53300140.

Se nytårsmenu fra Pilen

Se mere om Pilen inkl. åbningstider.