Restauranter på KB

Restaurant Granen og Café Qvisten
Peter Bangs Vej 147
2000 Frederiksberg
Forpagter Jette Jensen

Granen og Qvisten kan kontaktes på tlf. 38714190 / 30709006. 

Se mere om Granen inkl. åbningstider.

Restaurant Pilen
Pile Allé 14
2000 Frederiksberg
Forpagter Theis Nygaard

Pilen kan kontaktes på tlf. 53300140.

Se mere om Pilen inkl. åbningstider.