Regler for optagelser

Institutionen er normeret til 50 børn i alderen fra 0.klasse til og med 5.klasse

KB Multi Idræt modtager tidligst børn fra slutningen af 0.klasse (1.maj) da vi anbefaler at barnet det første skoleår følges med sine klassekammerater i den tilhørende SFO

Hvis forældre ønsker at få deres barn optaget i Multi Idræt, skal barnet være skrevet op på institutionens venteliste

Opskrivningsdatoen på ventelisten gælder som anciennitetsdato. Denne er gældende for børn i den enkelte aldersgruppe.

KB Multi Idræt prioriterer optagelse af børn med bopæl i Frederiksberg kommune.

Børn fra andre kommuner, kan dog blive skrevet på ventelisten men kommer kun i betragtning, såfremt der ikke er børn fra Frederiksberg kommune i den ønskede alder og /eller køn, der ønsker at starte.

Normalt følges placeringen (anciennitetsdatoen) som kriterium for optagelse. Anciennitetsdatoen kan dog brydes på grund søskendes fortrinsret samt den alders- og kønsmæssige fordeling og i enkelte tilfælde en ”skæv skolegeografisk” sammensætning

KB Multi Idræt anbefaler, at forældre får sit barn skrevet op på ventelisten så tidligt som muligt. Dette kan allerede ske ved barnets fødsel.

Det skal dog bemærkes, at opskrivning på ventelisten ikke automatisk giver en plads i Multi Idræt, da der er langt færre pladser end interesseret.

Det er forældres/værges eget ansvar, at de oplysninger man giver ved opskrivning på ventelisten er korrekte og ved ændringer skal oplysningerne ajourføres. Forkerte oplysninger kan medføre, at en tilbudt plads trækkes tilbage.

Kriterier for optagelse i Multi Idræt:

  • Det tilstræbes, at børnegruppen fremstår så homogen som muligt. Det betyder, at hvert klassetrin søges ligeligt repræsenteret samt en ligelig fordeling mellem piger og drenge
  • Søskende har fortrinsret, men er ikke garanteret en plads (jfr. ovenstående kriterier)
  • Når der bliver en ledig plads (i en aldersgruppe) har den aldersmæssige vurdering større betydning end anciennitetslisten