KB Hallen

I forsættelse af forarbejderne til ny lokalplan for KBs anlæg på Peter Bangs Vej i forbindelse med projekt ny KB Hal har vores arkitekt CCO arbejdet videre med husets 3 grundprincipper:

BUEN, GAVLEN OG SKIVEN

Herunder sammenhængen med de eksisterende haller, forholdet til naboer og KB identiteten i facader, kantzoner og udtryk.

Tilhørende illustrationer giver et indtryk af overvejelserne pt. 

Det skal understreges at 

  • KBs byggeudvalg forsat arbejder tæt sammen med arkitekter, ingeniører og rådgivere, 
  • byggeprojektet forsat er i proces,
  • der er ikke truffet endelige beslutninger hverken om bygningsmassen eller arealdisponeringen.

Fokus er primært på at få færdiggjort det omfattende materiale, som er grundlaget for forslaget til ny lokalplan. Hertil kræves skitser af facadeudtryk samt fastlæggelse af byggelinjer mv. 

Lokalplansforslaget behandles herefter i forvaltningen og forventes forelagt Frederiksberg kommunalbestyrelse i begyndelsen af 2016, herefter forslaget sendes i høring.

Efter den 1. marts kommer yderligere skitser.