Lidt historie om Peter Bangs Vej

I 1924 købte klubben cirka 11 tønder land kaldet Blommelunden i et temmelig øde område i den yderste del af kommunen. Langt uden for byen, syntes en del af klubbens medlemmer, og i mere end en halv snes år var forholdene temmelig primitive.

Livet i klubben udfoldede sig i nogle elendige træskure, når man ikke var ude på banerne, men det blev der lavet grundigt om på, da kong Christian X 22. april 1938 indviede KB Hallen og de tilstødende klublokaler. Arkitekten var Hans Hansen, og hans værk blev betegnet som verdens største private idrætsanlæg.

I juni 1944 lavede en bombe anbragt af danske nazister i Schalburgkorpset betydelig skade på hallens indre. De solide betonhvælvinger stod imidlertid for trykket, og allerede et halvt år efter befrielsen kunne KB igen invitere kongehuset til halindvielse.

Om KB Hallens fantastiske historie fører det for vidt at berette på dette sted, men den sørgelige brand natten til 28. september 2011 var skelsættende. Ødelæggelserne var så omfattende, at den historiske bygning ikke stod til at redde og en nedrivning blev gennemført i foråret 2015.

Lykkeligvis blev den øvrige del af anlægget reddet fra ildens hærgen i sidste øjeblik. Klubben arbejder på at opføre en ny hal, som uden uforudsete forhindringer ventes at stå klar til indvielse i slutningen af 2017.

På pladsen ud mod Peter Bangs Vej blev billedhuggeren Knud Nellemoses monumentale skulptur ”To fodboldspillere” opstillet i anlednings af KB 100 års fødselsdag 26. april 1976.