KBs Whistleblower-politik

 

Med det overordnede formål: ”KB skal være et trygt sted at være medarbejder, medlem samt besøge” har KBs bestyrelse i samarbejde med advokatpartnerselskabet Lund Elmer og Sandager udarbejdet og godkendt en Whistleblower-politik samt en whistleblowerordning for fortrolig og anonym indberetning.

Efterfølgende har ordningen været til kommentering hos såvel DIF som DGI.

KBs Whistleblower-politik er at finde på KBs hjemmeside for klubbens politikker

KB
Whisleblower politik
KB Whistleblowerordning