Karl Aage Dalgaard i Æresgalleriet

På KB’s fødselsdag, tirsdag 26. april, blev Karl Aage Dalgaard optaget i Æresgalleriet.

Formand Finn L. Meyer påpegede i sin hyldesttale, at Karl Aage igennem en menneskealder har været dedikeret KB’er, herunder leveret en frivillig indsats, som i den grad har bidraget til det gode klubliv.

De sportslige præstationer hører ikke til de største, så i stedet har Karl Aage lagt sin energi andre steder i klubben, og han har været træner og leder for flere af klubbens bedste ungdomshold.

Som sportsjournalist har han igennem årene leveret adskillige artikler til såvel medlemsblad som hjemmeside.

I løbet af 80’erne var Karl Aage PR-ansvarlig for klubbens 1. hold i fodbold, hvilket blandt andet betød, at han havde direkte kontakt med den skrivende presse, udarbejdelse af kampprogrammer samt referater fra kampe og publicering af disse.

Internt har Karl Aage bidraget til, at både klubbens medlemmer, og dem som støtter op omkring KB Fodbold, har fået ekstraordinær service og kærlighed. Det gælder Støtteforeningen, målaktionærerne, Audi KB Cup, småboldafslutning samt Champions League- og Europa League-arrangementer i Pejsesalen.

Ved siden af sit store engagement i fodbold er Karl Aage også en del af KB Sankt Marcus Ordenen, hvor han som ordenssekretær har fuldstændigt styr på alle, og hvad der rører sig i den fornemme ridderorden. En stor og ansvarsfuld opgave, som i henhold til ordenskansler Claus Windfeld bliver udført i overensstemmelse med Sankt Marcus Ordenens egen opfattelse af lov og orden og Karl Aages ’bøjning’ af disse.      

Karl Aage har herudover været en af bagmændene for udarbejdelsen af KB’s 125-års jubilæumsbog, og det er håbet, at han også vil bidrage med sin store viden om klubben, når det næste kapitel skrives i 2026. Så fylder KB 150 år.

Samlet set er der tale om en person, som på forskellige planer har ydet en særlig indsats for KB og især fodbold, som strækker sig over 40 år.

Karl Aage ønskes et stort tillykke med udnævnelsen til årets Æresgallerist i KB som tak for lang og tro tjeneste i Kjøbenhavns Boldklub.

Selv har han følgende korte kommentar over den fine ære og hæder:

”Jeg er bare så stolt. Tusind tak.”