Nyt fra KB omkring lockdown

Kære KB medlemmer

I ønskes alle et godt og sikkert nytår og på glædeligt gensyn så snart som muligt.

Tusind tak for jeres forståelse, engagement og velvilje i 2020. Vi håber 2021 bliver meget bedre også selvom vi her fra årets begyndelse er slået tilbage.

Vi søger til stadighed ansvarligt at tilrette vores fysiske rammer således at vi optimerer muligheden for idrætsaktivitet inden- og udendørs.

Vi er taknemmelige for vores medlemmers forståelse, velvilje og tålmodighed når givne retningslinjer ikke er gået ”vor vej”. Vi går mod lysere tider, men skal som kommunikeret af vores statsminister tirsdag 5. januar først gennem en vanskelig periode!

Aflysning af baneleje og tennistræning
En konsekvens af nedlukningen er aflysning af baneleje og tennistræning. Som oplyst, er det vores holdning at de betalinger vi har modtaget for disse ydelser tilbagebetales til det enkelte medlems medlemskonto for evt. senere tilkøb. På denne facon sikre vi KB´s likviditet og samtidigt fastholder vi et princip om, at konkrete tilkøb tilbagebetales, når ydelsen ikke leveres. TAK.

Kontingent
For kontingentbetaling følger vi - som alle øvrige idrætsforeninger - Dansk Idræts Forbunds anbefaling om at kontingent betales for et medlemskab af en forening og ikke en konkret ydelse. Derfor ingen tilbagebetaling af kontingentet.

Andet
Vi glæder os til igen at se vores anlæg fyldt af aktive KB´ere og øvrige gæster. Det har været glædeligt at opleve at i de perioder, hvor det har været muligt at være aktiv, har begge vores anlæg været fuldt belagt fra tidlig morgen til sen aften.

Vi er nu så mange medlemmer i KB, at vi i en periode har stoppet for optagelse af nye medlemmer.

Vi har for at imødekomme den stigende efterspørgsel øget åbningstiderne, så vi nu har åbent også på helligdage og i de indendørs tennishaller mandag - fredag fra kl. 6 til 23.

For de entusiastiske tennisspillere, og dem har vi en del af, er det fortsat muligt (og tilladt uagtet seneste retningslinjer) at booke og spille tennis på de to udendørs hybridbaner 11 og 12. Mange benytter denne mulighed - også dags dato – selvom linjerne er dækket af et tyndt lag sne.

Helt aktuelt har vi d.d. hjemsendt 28 medarbejdere. Dette i respekt for, at vi også økonomisk skal komme gennem den forhåbentligt sidste nedlukningsperiode med hovedet oven vande.

Vores administration er fortsat åben i de kendte åbningstider. Fremmødet er begrænset, idet det nu er muligt for Tine, Lotte, Silje og Carina også at arbejde hjemmefra.

Med venlig hilsen
Henrik Eigenbrod
Direktør