KBs ordinære generalforsamling planlagt afholdt den 25. marts 2021 er udsat

KBs bestyrelse har, som konsekvens af gældende forsamlingsforbud, besluttet at udsætte KBs ordinære generalforsamling der var planlagt afholdt torsdag 25. marts 2021 kl. 19:00.  

Udsættelsen sker på ubestemt tid da det pt. ikke er muligt at fastlægge hvornår forsamlingsforbuddet ophæves.

Bestyrelsen beklager at det igen i år er nødvendigt at udskyde generalforsamlingen som plejer at være en vigtig, festlig og hyggelig årlig sammenkomst mellem klubbens medlemmer, direktion og bestyrelse.

Så snart vi lovmæssigt og forsvarligt har mulighed for at mødes vil der blive indkaldt til ordinær generalforsamling.

Indkaldelse vil - som foreskrevet i KB´s love - blive foretaget med mindst 14 dages varsel. Den specificerede dagsorden vil være tilgængelig senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Forslag der ønskes optaget til behandling på KBs Generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

KBs reviderede årsregnskab for 2020 blev godkendt af KB´s bestyrelse på mødet 4. marts 2021. Årsregnskabet vil være at finde på KBs hjemmeside fra tirsdag den 16. marts 2021.

Med venlig hilsen 
Kjøbenhavns Boldklub

Finn L. Meyer
Formand