Mads Gierding er død

Det er med stor sorg vi har modtaget meddelelsen om, at æresgallerist Mads Gierding ikke længere er iblandt os.

Mads blev medlem af KB tilbage i 1995. Som advokat og senere partner i advokatselskabet LES advokater har Mads bistået KB gennem årene med både små og større juridiske opgaver. Mads har ligeledes haft en plads i KBs fondsbestyrelser og her bidraget til fondenes fremgang og sikret væsentlige årlige uddelinger.

Mads er i den brede medlemskreds nok mest kendt som en kompetent dirigent på KBs årlige generalforsamling, et tillidshverv han bestred mere end 30 gange. I Kjøbenhavns Erhvervsklub har Mads ligeledes varetaget en bestyrelsespost og her bidraget til Erhvervsklubbens fremgang til gavn for KB og især KBs ungdomsafdelinger.

Mads blev i 2015 på baggrund af sin store og mangeårige frivillige indsats for KB optaget i Æresgalleriet.

Mads har i alle årene været et skattet medlem. Med kompetent ageren, når sagerne spidsede til, og med entusiasme og vedholdenhed for at løse opgaverne til gavn for KB har klubben haft den absolut bedste rådgivning og juridiske assistance til rådighed.

Når sagerne blev lagt til side, var Mads en yderst hjertevarm person, lyttende, givende, humoristisk og lattermild - et herligt selskab! Mads fik år tilbage problemer med sin ryg og måtte igennem flere vanskelige operationer og førligheden blev udfordret. Han så frem til et otium med tid til at pleje sine interesser og sin familie, men sådan skulle det ikke være.

 Vi er rigtig mange der vil savne Mads og mindes mange gode timer i hans selskab.

 Vore tanker går ikke kun til Mads, men også til hans hustru Hanne, der ligeledes i årtier har fulgt Mads og deltaget i livet på KB.

 Æret være hans minde.