KB´s bestyrelse takker medlemmerne for de mange og væsentlige donationer.

Det er meget glædeligt og væsentligt for KB at konstatere, i forlængelse af refunderingsperiodens afslutning, at så mange medlemmer har valgt ikke at anmode om at få refunderet beløb for annullerede træningstimer, baneleje etc.

KBs bestyrelse er yderst taknemmelig herfor og takker hver enkelt!

KB er i samme situation som mange andre sportsforeninger og stort set hele vores samfund, indtægterne er vigende, men de faste omkostninger væsentlige uagtet de søges reduceret, mest muligt . Donationerne falder således på et tørt sted, tusind tak.

Glædeligt er det også, at alle vores sportslige afdelinger nu er aktive med genåbning af i første omgang træningsaktiviteter.

I tennisafdelingen er arbejdet med turneringsplanlægning påbegyndt og forhåbentligt bliver det også snart aktuelt i fodbold- og cricketafdelingerne.

Alle aktiviteter igangsættes så hurtigt som muligt, når det er konfirmeret, at aktiviteten er sundhedsmæssigt   forsvarlig. Vi gør alt hvad vi kan for at sikre medlemmernes sundhed og tryghed samt overholdelsen af alle krav. Vi anmoder om at alle aktivt medvirker hertil hvilket også er den bedste sikring af at aktiviteterne kan forblive åbne og fortsat normaliseres.

Med venlig hilsen
Kjøbenhavns Boldklub
Henrik Eigenbrod
Direktør