Svømmebassinets tekniske anlæg bestod eksamen

Svømmebassinet har været til eksamen og bestået.

Kravet var, at rød væske, som blev fyldt i bassinet via dyserne, på mindre end 10 minutter skulle sprede sig til alle bassinets hjørner.

Censorer var en medarbejder fra Frederiksberg Kommunes Miljøafdeling og en badevandsekspert fra Teknologisk Institut.

Censorerne kunne allerede efter fire minutter konstatere, at vandet overalt i bassinet var rødt. En gennemgang af teknikken i kælderen gav ej heller anledning til andet end positive kommentarer.

Vandet er nu tilsat en mindre mængde klor, og hermed er den røde farve neutraliseret.

Dennis og Lasse har nu begge bestået det badevandstekniske kursus og vil i den kommende periode øve sig i kælderen på servicering og test med mere.

Arbejdet omkring bassinet fortsætter den kommende uge med flisebelægning, udendørsbrusere, terrasse på volden og tilpasning af voldene.

Herefter skal der sås græs. Når det er groet op, og vandet er blevet varmere end de syv grader p.t., er vi tæt på ibrugtagning.

Selve ibrugtagningen af bassinet planlægges i samarbejde med Louis-Hansen Fonden, der som bekendt har tildelt KB 12,5 mio. kr. til renovering af bassin og badevandsteknik.